Що таке Credit Hour та GPA

Credit hour, або кредитна година – це одиниця виміру навчального часу, що його студент провів за вивченням того чи іншого предмету. Кожний коледж та університет вирішує самостійно, з чого складається кредитна година, але зазвичай це 1 година лекцій на тиждень та 2-4 години практичної роботи (лабораторні практикуми, домашня робота, курсові та проєкти тощо). Кожний предмет, залежно від академічного навантаження, має свою кількість кредитних годин. Найбільш легкі предмети складаються з 1-2 кредитних годин, більш складні дисципліни варті 3-4 кредитних годин. Іноземні студенти, яким за вимогами візи треба підтримувати статус навчання на повний робочий день, повинні навчатися від 12 кредитних годин на тиждень якщо вони навчаються на рівні асоціата або бакалавра, та від 9 кредитних годин, якщо вони навчаються на магістерському рівні. Зазвичай для отримання ступеня бакалавра треба виконати навчальну програму в обсязі 120-125 кредитних годин, для отримання ступеня магістра – 30-39 кредитних годин. Аби прискорити отримання диплому, студенти можуть обирати більшу кількість кредитних годин на семестр, ніж мінімальна, але слід розраховувати свої сили, щоби не взяти більше предметів, ніж ви здатні засвоїти.

GPA (Grade Point Average), або середній бал.

У США для оцінювання студентів більшість коледжів використовують літери А, B, C, D, F або бали від 0 до 4. Для підрахування середнього балу (GPA), треба знайти середнє арифметичне від суми оцінок за кожний окремий предмет, помноженої на кількість кредитних годин, яких той чи інший предмет вартий. Для того, щоби перевести оцінку в літерах у 4-бальну систему, можна скористатися таблицею відповідності нижче

Оцінка Оцінка % успішності з предмету
A 4.000 Greater than 93%
A- 3.670 87 -89.9%
B+ 3.330 84-86.9 %
B 3.000 80 – 83.9%
B- 2.670 77 – 79.9%
C+ 2.330 74 – 76.9%
C 2.000 70 – 73.9%
C- 1.670 67- 69.9%
D+ 1.330 65-66.9%
D 1.000 62-64.9%
D- 0.670 59-61.9%
F 0.000 <59 % ( Fail )

Зараз існує багато сайтів, на котрих GPA можна розрахувати онлайн.

Але американські університети не вимагають від іноземних студентів розраховувати середній бал самостійно. Цим зазвичай займаються спеціалісти з приймальних комісій. У деяких випадках, коли університети самі не в змозі розрахувати середній бал та кількість навчальних кредитів самостійно, вони просять абітурієнтів звернутися до агенцій, що на цьому спеціалізуються. Перелік таких організацій можна знайти за цим посиланням.