Фінансова підтримка для студентів магістратури та аспірантури

Навчання в магістратурі чи аспірантурі у США надає студентам набагато більше, ніж суто експертні знання в обраній галузі спеціалізації. Американська система вищої освіти дозволяє студентам поєднати академічну програму з персональними професійними цілями та надає можливість побудувати на майбутнє мережу професійних стосунків через участь у конференціях та дослідницьких проєктах. Освіта у США не тільки підкреслює важливість практичного досвіду та застосування знань в обраній галузі, але й прискорює розвиток у студентів лідерських якостей, навичок професійного та міжособистісного спілкування, що дозволяє їм адаптуватись до різноманітних умов праці. Обираючи магістерську чи аспірантську програму, слід звернути увагу на такі фінансові поради:

 • конкурс на стипендії та дослідницькі гранти на таких програмах дуже високий; щоб мати шанси на отримання фінансування слід підтвердити свій потенціал як науковця
 • розподіл фінансової підтримки базується на академічних досягненнях студента (успішність у навчанні, вдало написанні мотиваційні листи, гарні рекомендації, наявність дослідницького чи викладацького досвіду)
 • обсяги фінансування залежать від напрямку освіти: точні науки, технології, інженерія та математика зазвичай мають більше фінансових можливостей; за ними йдуть соціальні та гуманітарні науки. Професійні програми, такі як бізнес, медицина, право та деякі інші, мають порівняно менші фінансові можливості
 • отримати фінансову допомогу легше на аспірантських програмах, ніж на магістерських
 • університети з сильними дослідницькими та аспірантськими програмами залучають кошти для наукових досліджень із зовнішніх джерел, тому мають змогу фінансувати більшу кількість студентів
 • деякі державні університети надають у якості фінансової підтримки скасування плати за навчання (tuition waiver)
 • університети з великою кількістю студентів можуть брати іноземних студентів, які добре володіють англійською мовою, асистентами з викладання іноземних мов, навіть якщо вони навчаються на інших факультетах
 • робота в університеті в якості асистента — найпоширеніша форма фінансової підтримки студентів магістратури та аспірантури
 • зазвичай повний пакет фінансування складається з декількох форм фінансової підтримки

Джерела фінансування освіти на рівні магістратури/аспірантури

 • університети США
 • національні уряди
 • уряд США
 • неурядові організації, фонди, професійні та наукові асоціації
 • бізнес, роботодавці
 • приватні спонсори
 • власні та сімейні кошти

Типи фінансової підтримки для студентів магістратури та аспірантури

 • університетські стипендії (graduate scholarships, fellowships)
 • асистентство: на кафедрі, викладацьке, дослідницьке, адміністративне, у гуртожитку (graduate assistantships: teaching assistantship (TA), research assistantship (RA), administrative assistantship, residence assistantship)
 • професійне стажування
 • академічні обміни
 • індивідуальні дослідницькі гранти від наукових фундацій/професійних асоціацій
 • кредити для іноземних студентів

Університетські стипендії на рівні магістратури/аспірантури (часткові чи повні), в першу чергу, покривають академічні витрати. Розподіляються вони на конкурсній основі, на підставі академічних досягнень студентів. Іноді можуть бути доступні для іноземних студентів тільки після першого року навчання в американському університеті.

Асистентства

Асистентство на кафедрі — робота асистентом професора на кафедрі. Значна кількість фінансової підтримки студентів магістратури та аспірантури виділяється університетами саме у цій формі. Асистенти мають офіційний статус, отримують зарплатню (виплачується раз на семестр/місяць/ 2 тижні), та на додаток, — повне чи часткове скасування плати за навчання. Деякі університети поєднують ці дві форми підтримки асистентам, інші — розділяють їх. У більшості випадків асистентство вимагає від студентів виконання завдань, які стосуються, але не обов’язково є частиною їх академічної роботи.

Викладацьке асистентство мають шанси отримати студенти магістратури та аспіранти, які успішно опановують дисципліни, що викладаються на молодших курсах. Викладацьке асистентство (TA) передбачає проведення лекцій, перевірку письмових робіт студентів молодших курсів, консультування студентів, керування лабораторними заняттями. Зазвичай викладацька робота асистента складає 20 годин на тиждень, передбачає виплату зарплатні, повне чи часткове скасування плати за навчання, або медичну страховку. Наявність позицій асистента-викладача залежить від потреб та фінансових можливостей факультетів.

Дослідницьке асистентство (RA) передбачає фінансування за участь у дослідницьких проєктах, які очолюються професорами факультету. Перевага такого асистентства полягає в тому, що магістранти та аспіранти мають змогу брати участь у проєктах, пов’язаних за тематикою з їх індивідуальними дослідженнями для здобуття ступеню, особливо якщо керівником проєкту є науковий керівник студента. За умовами дослідницькі асистенства схожі на повні університетські стипендії, але відрізняються більшою залежністю студентів від своїх наукових керівників у виборі тем для власних дисертаційних робіт. Як і у випадку викладацького асистентства, дослідницька робота асистента складає 20 годин на тиждень. Джерелами фінансування асистентів-дослідників можуть бути як університетські кошти, так і державні, а також гранти з інших джерел, отримані керівниками дослідницьких проєктів.

Адміністративне асистентство — це робота пов’язана з виконанням адміністративних задач. Часто такі завдання можуть полягати у сфері академічних інтересів студентів (напр., студенти комп’ютерних спеціальностей здійснюють завдання з програмування для університету, студенти педагогічних напрямків розробляють методичні посібники, і т.п.). Такі позиції зазвичай передбачають 10-20 годин роботи на тиждень в адміністративному підрозділі університету. Як і у випадку з ТА та RA, адміністративні асистенти отримують часткове чи повне скасування плати за навчання та зарплатню. Більшість таких позицій не анонсуються для вступників.

Асистентство у гуртожитку — це звичайна практика для університетів з власними гуртожитками. Студентам магістратури та аспірантам пропонуються позиції асистентів у гуртожитках для студентів молодших курсів, вони допомагають директорам забезпечити повноцінне функціонування гуртожитків у вечірні часи та вихідні, а студентам — вирішувати їх побутові питання. На додаток до базової зарплатні асистенти в гуртожитках отримують безкоштовне проживання.

Професійне стажування

Професійна практика за межами університетів стала невід’ємною частиною магістерських та аспірантських програм. Професійна практика здійснюється координовано з боку наставника за місцем стажування та керівника практики з боку університету. Стажисти здійснюють індивідуальну роботу в компанії, пишуть звіти, та подають їх для оцінювання в університети. За свою роботу стажисти отримують від компанії компенсацію/зарплатню, а від університету — нараховані за практику кредити. Окрім професійного досвіду, найвагомішим надбанням стажування є можливість отримати рекомендації від роботодавця, необхідні для майбутнього пошуку роботи. А в деяких випадках стажування відкриває можливості постійного працевлаштування в компанії, де студент проходив професійну практику. Студенти зазвичай самі знаходять місце для професійного стажування, але також можуть отримати контакти зацікавлених компаній в університеті.

Академічні обміни

Студенти, які приїздять до США по програмах академічних обмінів на рівні магістратури та аспірантури, проходять повний цикл навчання на здобуття академічного ступеня магістра або доктора філософії; завершення професійних програм веде до здобуття професійних ступенів. Програми міжнародних академічних обмінів по суті є відкритими конкурсами на здобуття стипендій, в яких можуть брати участь усі зацікавлені особи, що відповідають формальним вимогам програм (за громадянством країн-учасниць, рівнем академічної підготовки, віком, рівнем володіння англійською мовою).

Українські студенти можуть брати участь в грантових програмах, фінансованих урядом США.

Фонд Віктора Пінчука пропонує взяти участь у програмі Всесвітніх Студій для України.

Гранти від наукових фундацій/професійних асоціацій

Скористайтесь порадами спеціалістів у центрах “Освіта” щодо пошуку джерел фінансування освіти у США; запитайте про спеціальні стипендії та гранти для студентів з України, які надають американські коледжі та університети.