Фінансова підтримка для студентів магістратури та аспірантури

Навчання в магістратурі чи аспірантурі у США надає студентам набагато більше, ніж суто експертні знання в обраній галузі спеціалізації. Американська система вищої освіти дозволяє студентам поєднати академічну програму з персональними професійними цілями та надає можливість побудувати на майбутнє мережу професійних стосунків через участь у конференціях та дослідницьких проєктах. Освіта у США не тільки підкреслює важливість практичного досвіду та застосування знань в обраній галузі, але й прискорює розвиток у студентів лідерських якостей, навичок професійного та міжособистісного спілкування, що дозволяє їм адаптуватись до різноманітних умов праці. Обираючи магістерську чи аспірантську програму, слід звернути увагу на такі фінансові поради:

 • конкурс на стипендії та дослідницькі гранти на таких програмах дуже високий; щоб мати шанси на отримання фінансування слід підтвердити свій потенціал як науковця
 • розподіл фінансової підтримки базується на академічних досягненнях студента (успішність у навчанні, вдало написанні мотиваційні листи, гарні рекомендації, наявність дослідницького чи викладацького досвіду)
 • обсяги фінансування залежать від напрямку освіти: точні науки, технології, інженерія та математика зазвичай мають більше фінансових можливостей; за ними йдуть соціальні та гуманітарні науки. Професійні програми, такі як бізнес, медицина, право та деякі інші, мають порівняно менші фінансові можливості
 • отримати фінансову допомогу легше на аспірантських програмах, ніж на магістерських
 • університети з сильними дослідницькими та аспірантськими програмами залучають кошти для наукових досліджень із зовнішніх джерел, тому мають змогу фінансувати більшу кількість студентів
 • деякі державні університети надають у якості фінансової підтримки скасування плати за навчання (tuition waiver)
 • університети з великою кількістю студентів можуть брати іноземних студентів, які добре володіють англійською мовою, асистентами з викладання іноземних мов, навіть якщо вони навчаються на інших факультетах
 • робота в університеті в якості асистента — найпоширеніша форма фінансової підтримки студентів магістратури та аспірантури
 • зазвичай повний пакет фінансування складається з декількох форм фінансової підтримки

Джерела фінансування освіти на рівні магістратури/аспірантури

 • університети США
 • національні уряди
 • уряд США
 • неурядові організації, фонди, професійні та наукові асоціації
 • бізнес, роботодавці
 • приватні спонсори
 • власні та сімейні кошти

Типи фінансової підтримки для студентів магістратури та аспірантури

 • університетські стипендії (graduate scholarships, fellowships)
 • асистентство: на кафедрі, викладацьке, дослідницьке, адміністративне, у гуртожитку (graduate assistantships: teaching assistantship (TA), research assistantship (RA), administrative assistantship, residence assistantship)
 • професійне стажування
 • академічні обміни
 • індивідуальні дослідницькі гранти від наукових фундацій/професійних асоціацій
 • кредити для іноземних студентів

Університетські стипендії на рівні магістратури/аспірантури (часткові чи повні), в першу чергу, покривають академічні витрати. Розподіляються вони на конкурсній основі, на підставі академічних досягнень студентів. Іноді можуть бути доступні для іноземних студентів тільки після першого року навчання в американському університеті.

Асистентства

Асистентство на кафедрі — робота асистентом професора на кафедрі. Значна кількість фінансової підтримки студентів магістратури та аспірантури виділяється університетами саме у цій формі. Асистенти мають офіційний статус, отримують зарплатню (виплачується раз на семестр/місяць/ 2 тижні), та на додаток, — повне чи часткове скасування плати за навчання. Деякі університети поєднують ці дві форми підтримки асистентам, інші — розділяють їх. У більшості випадків асистентство вимагає від студентів виконання завдань, які стосуються, але не обов’язково є частиною їх академічної роботи.

Викладацьке асистентство мають шанси отримати студенти магістратури та аспіранти, які успішно опановують дисципліни, що викладаються на молодших курсах. Викладацьке асистентство (TA) передбачає проведення лекцій, перевірку письмових робіт студентів молодших курсів, консультування студентів, керування лабораторними заняттями. Зазвичай викладацька робота асистента складає 20 годин на тиждень, передбачає виплату зарплатні, повне чи часткове скасування плати за навчання, або медичну страховку. Наявність позицій асистента-викладача залежить від потреб та фінансових можливостей факультетів.

Дослідницьке асистентство (RA) передбачає фінансування за участь у дослідницьких проєктах, які очолюються професорами факультету. Перевага такого асистентства полягає в тому, що магістранти та аспіранти мають змогу бр