Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Хто ми?

Центр освітніх ініціатив (Львів, Україна)

coiЦентр освітніх ініціатив зареєстрований 28 березня 1996 року з ініціативи львівських педагогів, які прагнули створити організацію, що задовольняла б бажання освітян впроваджувати інноваційні ідеї у сферу середньої освіти. За 22 роки існування Центр освітніх ініціатив пройшов кілька етапів розвитку – від організації, що фокусувала свою діяльність виключно на учнях та вчителях середньої школи, до осередку, навколо якого гуртувалися небайдужі громадяни, що прагнули реалізувати актуальні для суспільства ідеї у різних сферах.

На даному етапі місією ЦОІ є формування суспільно активних особистостей шляхом впровадження різноманітних ініціатив у сфері освіти.

 

Протягом останніх років програмна діяльність ЦОІ зосереджується на таких напрямках:

 • Налагодження локального партнерства державних, громадських і бізнесових структур для розвитку місцевих ініціатив.
 • Підтримка педагогічних і громадянських інновацій в середній школі.
 • Розвиток волонтерського руху.

Структура організації

Вищим органом управління Центру є Загальні збори. Виконавчим органом Центру є Правління, до складу Правління входять Голова Правління, заступник Голови Правління та три члени Правління. Адміністративно-виконавчим органом, що здійснює поточну діяльність Центру, є виконавча дирекція, яку очолює виконавчий директор Центру. Контролюючим органом Центру є Наглядова рада. Станом на 2018 року Центру налічує 75 членів. Періодично до діяльності організації долучаються волонтери Європейського корпусу солідарності (ESC) (Програма Erasmus+ Youth Європейської комісії).

 


Фундація Civis Polonus (Варшава, Польща)

CP logo logoФундацію Civis Polonus було створено у 2004 році для формування інтересу та всебічного розуміння суспільних справ на місцевому, національному та міжнародному рівнях у Польщі.

Наші цілі пов'язані з думкою де Токвіля про природу "доброго" стану. Ми вважаємо, що держава - це спільнота самоорганізованих, компетентних та зайнятих громадян. Компетентні громадяни - це ті, хто розуміє свої права, знає, як ними користуватися та активно бере участь у належному управлінні. Зайняті громадяни - це ті, хто вважає, що їхня участь у житті громади має значення і що вони можуть вплинути на зміни. Інакше кажучи, вони є партнерами в державному управлінні, а не опонентами.

Фонд Civis Polonus бере участь у різних проектах у співпраці з багатьма партнерами, такими як органи місцевого самоврядування та їх відділи, громадські організації, бібліотеки, школи тощо. Ми працюємо над грандіозними та малими проектами в таких сферах, як:

Краща громадянська освіта в школах

Школи - це дуже важливий громадський простір для молоді. Тому ми вважаємо, що вони повинні слугувати прикладом прозорої та демократичної установи, де права та обов'язки студентів чітко визначені. Щоб підготувати молодих людей до майбутньої ролі активних громадян, школи повинні дати їм можливість планувати та реалізовувати власні проекти, відповідаючи за свої дії та нести відповідальність за результати.

Участь молоді в місцевих молодіжних радах

"Активна участь молоді у прийнятті рішень та дій на місцевому та регіональному рівні є важливою для створення більш демократичних, всеосяжних та процвітаючих суспільств. Участь у демократичному житті будь-якої громади - це більше, ніж голосування чи балотування на виборах, хоча це важливі елементи. Участь та активне громадянство - це мати право, засоби, простір та можливість, а за необхідності підтримку брати участь у прийнятті рішень та впливати на рішення та брати участь у діях та заходах, щоб сприяти створенню кращого суспільства". Переглянута Європейська хартія про участь молоді в місцевому та регіональному житті

Мета Фонду Civis Polonus - надати молодим людям можливість впливати на процеси прийняття рішень на місцевому рівні, особливо у сфері молодіжної політики. Ми працюємо над зміцненням навичок молоді в аналізі місцевих проблем, розмірковуючи над ними та формулюючи рекомендації щодо рішень для місцевих органів влади. У своїй роботі ми зосереджені на розробці чітких та корисних процедур консультацій між місцевою владою та молоддю. Ми працюємо над пріоритетним переліком тем, для яких, на нашу думку, кожна місцева громада повинна консультуватися з молодіжними та молодіжними радами.

Веб-сайт: http://civispolonus.org.pl

 


Регіональний молодіжний центр (Кошице, Словакія)

Регіональний молодіжний центр - це шкільний заклад, бюджетна організація, заснована самоврядування Кошицького краю. У своїй діяльності він дотримується концептуальних матеріалів для молодіжної роботи Ради Європи, Європейського Союзу, Міністерства освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки та самоврядування Кошице.

Місією Центру є професійна підтримка молодіжної роботи у Кошицькому краї, діяльності молоді та молоді з фокусом на таких сферах, як:

 

 • участь та громадянство
 • права людини
 • неформальна освіта
 • міжнародна мобільність
 • популяризація науки серед молоді
 • волюнтаризм
 • дослідження та вивчення потреб молоді
 • надання інформації, консультації
 • підтримка та розвиток творчості та робота з талановитою молоддю
 • активне використання вільного часу

Діяльність Центру - це систематична та цілеспрямована робота з молоддю, її розвиток та невпинне відображення потреб молодих людей Кошицького регіону, освіта на основі неформальних методів, сприяння командній роботі, громадянству та відповідальності за власні дії, розвиваючи ініціативу та творчість молоді. Метою цієї програми є розвиток особистості молодої людини.

Ми надаємо молодим людям простір для висловлення своєї думки, реалізації нових ідей та думок, здобуття нових навичок та практичних знань у рамках неформальної освіти, проте, ми надаємо реальний простір, куди молодь може приїхати, зустрітися з іншими, насолодитися своїми захопленнями, розвивати свій мистецький талант та отримувати нову інформацію.

Відповідно до вимог засновника, Центр займається підготовкою та реалізацією цілей розвитку молодіжної роботи в регіоні та підтримкою неформальної освіти.

Центр створює можливості для розвитку компетентностей молодих людей, отримання інформації, нових навичок шляхом акредитованих тренінгів, семінарів та практикумів. Протягом року ми організовуємо тренінги на різні теми (спілкування, участь, права людини тощо). Центр має власний пул тренерів, що складається з внутрішніх та зовнішніх тренерів.

З 2008 року Центр регулярно займається освітою у галузі прав людини та глобальної освіти. Крім тренінгів, ми використовуємо метод "Живої бібліотеки" та посібник Ради Європи з питань прав людини "Компас".

Спеціальним напрямком, яким ми займаємось, є підтримка роботи шкільних рад учнівського самоврядування в середніх школах Кошицького регіону як на регіональному, так і на міжнародному рівнях шляхом консультацій, регулярних тренінгів та зустрічей.

З 2003 року Центр є членом Європейської мережі молодіжних центрів (ENYC). Завданням мережі є підтримка політики Ради Європи та Європейського Союзу у сфері молодіжної роботи. З 2007 року Центр є частиною мережі EURODESK - Європейської інформаційної мережі для молоді, а з 2009 року ми також є членом мережі PLATFORM (Європейська мережа підтримки короткострокової молодіжної мобільності)

Центр має велику базу даних партнерських організацій по всій Європі та підтримує активну участь молоді в міжнародному співробітництві за допомогою молодіжних обмінів, семінарів, тренінгів та літніх таборів як вдома, так і за кордоном.

В рамках міжнародної мобільності ми пропонуємо молодим людям можливість скористатися консультаційним центром програми Erasmus + та інформаційного бюро Eurodesk.

Центр є висилаючою організацію в рамках Європейської волонтерської служби/Європейського корпусу солідарності. Ми відкриваємо можливість молодим людям спробувати життя волонтера за кордоном.

Центр є уповноваженим організатором тривалих спортивних змагань, організованих самоврядуванням Кошицького регіону, районних турів предметних олімпіад та постійних змагань Міністерства освіти, науки, досліджень та спорту Словацької республіки.

Веб-сайт: www.rcm.sk 

 

logo 2 en

© 2023 Центр освітніх ініціатив