Бібліотека

Громадянська відповідальність

80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів. Посібник для вчителя для реалізації наскрізної тематичної лінії “громадянська відповідальність” в оновлених шкільних програмах для 5-9 класів. / Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. та ін. – Європейський центр ім. Вергеланда – Київ, 2017 – 136 с.

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Відеопрезентація посібника

Завантажити увесь текст публікації – Громадянська відповідальність

Міністерство освіти і науки України розпочало масштабні реформи загальної середньої освіти. Оновлення навчальних програм для 5–9 класів відбувається на основі чинного Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011) та широкого обговорення чинних програм, до якого було залучено вчителів, науковців та методистів.

Водночас зміни до програм мають на меті поступовий перехід на принципи демократичного навчання, передбачені концепцією «Нової української школи». Для формування ключових компетентностей під час навчально-виховного процесу робоча група виділила низку наскрізних змістових ліній, зокрема «громадянську відповідальність», яка сприятиме формуванню відповідального громадянина, що поважає права людини, вміє критично мислити, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу, а також розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади.

Пропоновану публікацію підготовлено для надання науково-методичної підтримки вчителям, які реалізовуватимуть наскрізну змістову лінію «громадянська відповідальність» у своїх предметах, і рекомендовано до використання у загальноосвітніх навчальних закладах України.

– Раїса Євтушенко, головний спеціаліст Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти, Міністерство освіти і науки України

Зміст

Вступ: Формування громадянської відповідальності у середній школі

Українська мова

Українська література

Англійська мова

Зарубіжна література

Історія 

Географія

Математика

Фізика

Природознавство (5 клас), біологія (6-9 клас)

Хімія

Фізична культура

Трудове навчання

Замість післямови: Від креативного вчителя до відповідального громадянина 

logo 2 en

© 2024 Центр освітніх ініціатив