Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Історії успіху

Освіта для демократичного громадянства і прав людини у навчальній програмі

Melitopol 1 1

Одним із головних завдань Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області стало доповнення навчальних програм компонентом освіти для демократичного громадянства і прав людини з метою розвитку громадянської компетентності учнів, підвищення їхньої мотивації до навчання, розвитку критичного мислення та ініціативності.

У школі вважають, що, подібно до макромолекули ДНК, яка складається із двох довжелезних ланцюгів, закручених один навколо іншого у вигляді подвійної спіралі, процес демократизації включає в себе, з одного боку, школу (учні + вчителі + батьки), з іншого боку – суспільство, громаду (учні + вчителі + батьки, але в іншій ролі: мешканці мікрорайону, громадяни міста, професіонали своєї справи, волонтери).

Синтез школи та суспільства як ДНК забезпечує зберігання, передачу та реалізацію програми розвитку, самоактуалізації та самоствердження учнів у різних сферах.

Компетентісний підхід, покладений в основу навчального процесу, сприяє формуванню ключових компетентностей, до яких належать, серед інших, соціальна і громадянська компетентності. Розвиток громадянської компетентності учнів, зміст якої є інтегративним, має відбуватися під час вивчення всіх предметів навчального плану. Отже, постала потреба перетворити предметоцентричні навчальні програми на програми, які формували би в учнів і громадянську компетентність.

Зміни у навчальній програмі

Для 39 педагогів школи було проведено по 5 тренінгів та майстер-класів з освіти для демократичного громадянства і прав людини. Десять вчителів інтегрували теми, спрямовані на розвиток громадянських компетентностей, у навчальну програму 7 предметів для учнів 5-11 класів. Першими до перетворень долучилися учителі англійської мови та української мови і літератури. До структури програми, окрім обов’язкових розділів «Зміст навчального матеріалу», «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів», включено також розділи «Сфера виховання демократичного громадянства й освіти з прав людини», «Вимоги до рівня компетентності учнів у сфері виховання демократичного громадянства й освіти з прав людини». Пізніше спектр предметів, до яких був включений компонент освіти для демократичного громадянства і прав людини, розширився завдяки образотворчому мистецтву, християнські етиці, літературному читанню, географії.

«Діти навчаються демократичному громадянству опосередковано: через роботу в групах та обговорення різних питань, які мають і предметний, і ОДГ/ОПЛ компоненти», Тамара Бахтерєва, класний керівник 5-Б класу

Заняттями за новими програмами у перший рік роботи було охоплено 410 учнів. У процесі демократичних перетворень відбувся перехід від передачі знань до створення умов для їх активного засвоєння та отримання практичного досвіду демократичної участі, партнерських відносин і конструктивної взаємодії з іншими.

Відчутні переваги демократизації навчально-виховного процесу

Зміни, що відбулися, були корисними і для педагогів. Доповнення навчальних програм дозволило переорієнтувати процес навчання дітей із пасивного засвоєння матеріалу на активне застосування матеріалу на практиці. Свідоме застосування активних методів та форм роботи на уроках мотивує учнів до навчання, отримання нової інформації, підвищує імідж закладу (так, цього року суттєво зросла кількість охочих потрапити у 1 клас школи).

«Головною якісною зміною я вважаю становлення нових відносин з учнями, колегами, батьками. Змінюється стиль спілкування…», Валентина Липка, учителька математики

Використання компоненту освіти для демократичного громадянства і прав людини вплинуло на активність учнів у шкільному житті. Учні розвинули критичне мислення, ініціативність, підвищили свою відповідальність через прийняття рішень, навички взаємодії та реалізації міні-проектів.

Більше історій...

logo 2 en

© 2023 Центр освітніх ініціатив