Новини

Запрошення до участі у тренінгу для тренерів та менторській програмі для представників обласних НМЦ ПТО

Проєкт “EU4Skills: кращі навички для сучасної України” запрошує представників навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти до участі у тренінгу для тренерів та менторській програмі з впровадження змішаного навчання.

Мета: сформувати компетентності представників НМЦ, необхідні для проведення навчання/курсів для викладачів ЗП(ПТ)О з впровадження змішаного навчання.

Упродовж менторської програми представники НМЦ ПТО отримають знання та навички, щоб допомагати педагогам ЗП(ПТ)О розробляти навчальні курси та викладати їх у змішаному форматі.

Часові рамки: 

Спільна зустріч усіх учасників: 13 жовтня о 16:00

 • Група 1: щосереди, 10:00-12:00 (20, 27 жовтня, 03, 10 листопада)
 • Група 2: щоп'ятниці, 10:00-12:00 (22, 29 жовтня, 05, 12 листопада) 
 • Група 3: щоп'ятниці, 12:00-14:00 (22, 29 жовтня, 05, 12 листопада)

До навчання запрошуються по 2-3 представники від усіх НМЦ ПТО, які по завершенню тренінгу навчатимуть викладачів і майстрів закладів П(ПТ)О. 

Умови участі: 

 • Навчання відбуватиметься дистанційно. Учасники і учасниці мають відвідати 4 синхронні онлайн-заняття, виконувати домашні завдання та протягом 6-ти тижнів додатково приділити 8 годин для онлайн-консультацій з тренерами курсу. 
 • Протягом курсу учасники за підтримки тренерів мають розробити силабус змішаного курсу.  

Тривалість та організація навчання: 

 • Навчання відбуватиметься дистанційно у трьох групах. 
 • Кожну групу супроводжуватиме 2 тренери. 
 • Навчання складатиметься з 4 онлайн-занять (теми див. нижче) по 2 години для кожної підгрупи та по 8 годин консультацій для кожної міні-команди від НМЦ ПТО. 
 • У період між онлайн-заняттями учасники мають виконувати домашні завдання. 
 • Під час консультацій надаватиметься підтримка і зворотний зв'язок щодо структури та змісту курсів, які розробляють учасники/ці.
 • Як результат навчання кожна команда має презентувати і здати принаймні один  силабус курсу, готовий мінімум на 70%. 

Для організації процесу навчання буде використовуватись система управління навчанням Moodle. Під час занять тренери продемонструють, як можна організувати змішане навчання за допомогою пакету MS Office 365. 

Сертифікати про відвищення кваліфікації (відповідно до вимог МОН) будуть видані за умови відвідування 75% онлайн-занять, здачі 100% домашніх робіт та презентації силабусу курсу. 

Для участі у курсі кандидатам необхідно заповнити аплікаційну форму до 7-го жовтня 2021 включно. 

Теми онлайн-занять в групах:

 • Дизайн змішаного курсу. Викладання курсу в умовах змішаного навчання. 
 • Створення навчальних (в тому числі - електронних) матеріалів для змішаного навчання.
 • Навчання та підтримка викладачів та майстрів ЗП(ПТ)О при переході до змішаного навчання.

Заняття 1. Знайомство з середовищем платформи Moodle. Навчання та підтримка викладачів та майстрів ЗП(ПТ)О при переході до змішаного навчання (аналіз компетентностей та потреб цільової аудиторії).

Мета: слухачі опановують платформу Moodle; навчаються пояснювати викладачам та майстрам ЗП(ПТ)О суть змішаного навчання, його переваги для професійної (професійно-технічної) освіти.  

Зміст заняття:

 • знайомство (поглиблене знайомство) з платформою Moodle та MS Office 365 для організації змішаного навчання; 
 • визначення тем, пов'язаних зі змішаним навчанням, які цільова аудиторія більш-менш опанувала / ще не опанувала;
 • створення концепцій курсів, які слухачі та слухачки хочуть запропонувати цільовій аудиторії; 
 • створення презентаційних матеріалів та вправ на тему змішаного навчання та переваг змішаного навчання для професійної (професійно-технічної) освіти.
 • формування тренерських компетентностей - принципи навчання дорослих, принципи навчання на основі досвіду та кооперативного навчання. 

На менторських заняттях: 

 • показати/закріпити навичку створення курсу на платформі Moodle та MS Office 365 (MS Teams);  
 • створення концепції курсу; структурування курсу на платформі; розробка матеріалів і вправ щодо змішаного навчання; 
 • формування тренерських компетентностей  - як реалізувати принципи навчання дорослих, принципи навчання на основі досвіду та кооперативного навчання у форматі онлайн та змішаного навчання. 

Заняття 2. Дизайн змішаного курсу.

Мета: сформувати вміння працювати з різними сервісами для організації змішаного навчання та створення навчальних матеріалів. Навчити/поглибити вміння створювати силабус змішаного курсу.

Зміст заняття:

 • створення силабусу курсу, навантаження на слухачів, комбінація синхронного та асинхронного навчання, структурування курсу; 
 • закріпити практичні вміння користування сервісами для онлайн-навчання (відео конференції, віртуальні дошки (для групової роботи синхронно і асинхронно), хмарні сервіси (для зберігання матеріалів, спільної роботи з матеріалами), сервіси для створення презентацій, сервіси для запису та публікації лекцій, сервіси для створення вправ/завдань); 
 • поєднання змісту та форми: як вивчати цифрові сервіси, навчаючись про змішане навчання. Створення вправ і завдань для цільової аудиторії; 
 • формування тренерських компетентностей – рамкові умови щодо проведення тренінгового заняття, виявлення потреб учасників, логіка побудови тренінгового заняття.

На менторських заняттях: 

 • на основі концепцій курсів розробляти силабуси; 
 • надавати підтримку з опанування сервісів і обговорювати ідеї як їх можна застосовувати на курсах учасників та учасниць; 
 • формування тренерських компетентностей для навчання інших – підбір вправ/завдань для використання під час тренінгового виходячи з рамкових умов, потреб учасників та логіки побудови тренінгового заняття; огляд цифрових інструментів і сервісів, які допоможуть провести заплановані вправи/завдання в онлайн та змішаному форматі. 

Заняття 3. Оцінювання під час змішаного навчання.

Мета: сформувати розуміння формувального оцінювання (як оцінювання, яке розвиває компетентності) та вміння застосовувати онлайн сервіси для здійснення формувального оцінювання.

Зміст заняття:

 • засади формувального оцінювання / оцінювання для навчання / академічна доброчесність;
 • інструменти організації зворотного зв'язку у застосунках для відеоконференцій (для проведення групових занять в реальному часі);
 • оцінювання на платформах для організації освітнього процесу: можливості для формувального оцінювання; як перетворити тестування у інструмент формувального оцінювання; розробка завдань та системи оцінювання для курсу слухачів та слухачок;
 • формування тренерських компетентностей – інтерактивні і групові методи оцінювання під час тренінгового заняття. 

На менторських заняттях: 

 • надавати підтримку з опанування сервісів для здійснення формувального оцінювання і обговорювати ідеї як їх можна застосовувати в курсах слухачів та слухачок; 
 • формування тренерських компетентностей – застосування інтерактивних і групових методів оцінювання та елементів формувального оцінювання в онлайн та змішаному форматі.

Заняття 4. Презентації силабусів курсів. Зворотний зв'язок. 

Мета: допомогти створити силабус для курсу, який можна використати для навчання педагогічних працівників ЗП(ПТ)О.  

Зміст заняття:

 • презентація чорновиків силабусів, взаємооцінювання та менторські коментарі;
 • планування дій на майбутнє (щодо викладання створеного курсу, а також щодо підвищення власних цифрових умінь/компетентностей);
 • формування тренерських компетентностей для навчання інших.

На менторських заняттях: 

 • підсумки навчального курсу.

Більше новин...

logo 2 en

© 2024 Центр освітніх ініціатив