Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

"Бажання, базові потреби, людська гідність і права людини”

П.І.Б. автора: Мірошниченко Світлана Леонтіївна
E-mail автора: mrsvetlana@gmail.com
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання № 6 "Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання "Натхнення" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"
Предмет: інформатика
Тема уроку/години спілкування: Комп’ютерні публікації. Практична робота 9. Проектування та створення комп’ютерної публікації для подання результатів самостійного дослідження.
Клас: 9
Мета вправи/заняття: Ознайомити учнів із Загальною декларацією прав людини, поглибити розуміння понять «потреби» та «права» засобами проектування та створення комп’ютерної публікації.
Форма/метод роботи: групова робота, дослідницькі методи навчання
Ключова складова громадянської компетентності: Повага до людської гідності та прав людини
Додаткова/і складова/і компетентності: Відповідальність, Знання та критичне розуміння світу
Очікувані результати:

Учні можуть:
обгрунтувати те, що права людини є для кожного, щоб жити з гідністю;
співставити свої бажання та потреби з правами людини.

Навчальні результати з програми навчання:

Учні:

можуть пояснити зміст понять: комп’ютерна публікація; шаблон та структура публікації; 

описують особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення публікацій;

наводять приклади публікацій різного виду, основних складових публікації;

створюють публікацію на основі шаблону в програмному середовищі MS Publisher; виконують основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій; створюють зв’язки між об’єктами публікації

Тривалість вправи: 30 хв.
Інструкція для проведення вправ:

1. Вчитель звертає увагу, що важливо розрізняти поняття “бажання” та “базові потреби”. Базові потреби людини мають бути задоволені для того, щоб жити з гідністю, і можуть бути розглянуті як основа, на якій ґрунтуються права людини.

2. Робота в групах (4-5 осіб). Учні розповідають одне одному про свої бажання та потреби (напр., хороша їжа, гарна освіта, дозвілля).

3. Результати обговорення групи заносять до спільної таблиці “Бажання, потреби та права» в Google Документі.  До перших двох колонок, вибирають спільні бажання та потреби, які вважають актуальними для їхньої групи.

 Бажання

Базові потреби

Права людини

(Назва статті)

 

   

4. Вчитель дає групам, роздатковий матеріал “Перелік прав людини” (Додаток) та пропонує учням написати відповідні права у колонці (напр., “свобода від дискримінації”).
5. Кожна група створює бюлетень або листівку на одну з обраних ними потреб і відповідні права людини в програмному середовищі MS Publisher, вибираючи шаблон за власним бажанням. Для цього учні мають обговорити зміст та основні поняття відповідних прав і представити все, у створеному бюлетні або листівці. На власний розсуд учні вибирають дизайн, підбирають зміст, фото та малюнки.
6. Проходить перегляд та обговорення робіт.

7. Питання для обговорення:

● Які ваші бажання та потреби відповідають ідеям, відображеним у загальній декларації прав людини?
● Чому деякі потреби та бажання не вдалося знайти у документі?
● Чому ви обрали саме це право для представлення на листівці?

● Перегляньте презентовані ами листівки/бюлетні прав людини. На вашу думку, що потрібно для того, щоб вам та іншим людям у різних країнах і на континентах жити гідним життям? Які права людини в даному випадку ви б зазначили?”

Підсумок за результатами проведення вправи:

Кожна людина має права, щоб жити з гідністю, але ми повинні вміти пов’язати свої бажання зі своїми та правами людини. Робота з документом, дає можливість кращого розуміння прав людей та реалізації їх в повсякденному житті.

Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Рольф Голлоб та Петер Крапф «Живемо в демократії», том ІІІ 3https://www.living-democracy.com.ua/textbooks/volume-3/part-2/unit-5/lesson-1/

Ключові слова: Права, людини, повага, інформатика, знання та критичне розуміння світу, відповідальність

Учні обговорюють свої бажання та потреби, створюють таблицю “Бажання, потреби та права» Google Документі, опрацюовуючи Загальну декларацію прав людини, співставлють їх з правами. Учні створюють бюлетені або листівки на одну з обраних ними потреб і відповідні права людини в програмному середовищі MS Publisher.

 

logo 2 en

© 2023 Центр освітніх ініціатив