Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Де ви стоїте

П.І.Б. автора: Микитюк Людмила
E-mail автора: lmikityk@ukr.net
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний навчальний заклад “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”
Предмет: українська мова
Тема уроку/години спілкування: Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу
Клас: 8
Мета вправи/заняття: Сприяти розумінню права і свободи людини, розвивати повагу до інших людей та їхніх поглядів.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, фронтальна робота
Ключова складова громадянської компетентності: Знання та критичне розуміння світу
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Впевненість у собі, Аналітичне та критичне мислення
Очікувані результати:

може критично осмислювати концепцію прав людини;

може пояснити, чому кожен зобов’язаний поважати права інших;

може сформулювати логічний, обґрунтований аргумент «за» або «проти» певного твердження;

розуміє і поважає права і свободи людини; 

пояснює власну позицію, щодо прав людини; 

усвідомлює, що права людини є основою для кожного, щоб жити гідно;

демонструє впевненість, що може обирати найкращий спосіб вирішення проблем

Навчальні результати з програми навчання:

знає та розуміє функції мови;

усвідомлює  значення мови як найважливішого засобу  пізнання, спілкування і впливу;

Тривалість вправи: 15 хв.
Інструкція для проведення вправ:

1. У різних кутках класу розміщено таблички з написами: «Згоден/згодна», «Не згоден/не згодна», «Не визначився/не визначилася».

2. Учитель читає твердження. Учасники слухають запропоновані твердження та обирають відповідну позицію, вказану на табличках.

3. Учні, які зайняли протилежні кутки, мають пояснити, чому вони вибрали такі позиції.

4. Учні можуть змінювати власну позицію, коли вони слухають коментарі одне одного.

Перелік тверджень:

• Люди мають обов’язок працювати, а не право.

• Деякі люди мають від природи більше прав, ніж інші.

• Деякі права важливіші за інші.

• Якщо права неможливо гарантувати, то немає сенсу їх мати.

Питання для обговорення

•Яка функція мови виявляється у процесі пояснення власної позиції та позиції інших: спілкування, пізнання, вплив.

• Чи хтось змінив свою думку, коли слухали коментарі інших учнів? Якщо так, то які аргументи їх переконали?

• Які права людини пов’язані з твердженнями?

• Чому важливо знати, розуміти права і свободи людини?

Підсумок за результатами проведення вправи:

Права людини — це моральні права, якими володіє кожна особа у світі просто тому, що він або вона є людиною; вони стосуються рівності, людської гідності, поваги, свободи і справедливості. Права людини задекларовано в міжнародних документах і Конституції нашої країни.

Використані джерела:

Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді «Компас» («Де ви стоїте?»), с. 128–130, «Питання та відповіді стосовно прав людини», с. 424–426).

Ключові слова: Функції, мова,права, словоди, Конституція, гідність, людина, спілкування, пізнання, вплив

Вправа сприяє розумінню права і свободи людини, формує повагу до інших людей та їхніх поглядів

logo 2 en

© 2023 Центр освітніх ініціатив