Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Демократія і права людини починаються з тебе

П.І.Б. автора: Микитюк Людмила
E-mail автора: lmikityk@ukr.net
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний навчальний заклад “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”
Предмет: українська мова
Тема уроку/години спілкування: Особові форми дієслова
Клас: 7
Мета вправи/заняття: Пояснити зв’язок прав людини з демократією.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, фронтальна робота
Ключова складова громадянської компетентності: Знання та критичне розуміння світу
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Визнання цінності демократії, Аналітичне та критичне мислення
Очікувані результати:
 • Може критично осмислити взаємозв’язки між правами людини, демократією;
 • стверджує, що школа має вчити учнів демократії та як діяти громадянам в умовах демократії;
 • може дійти висновків, спираючись на аналіз аргументів;
 • відстоює думку про те, що права людини необхідні кожній людині для гідного життя
Навчальні результати з програми навчання:

- використовує правильно форми дієслів у мовленні;
- правильно вимовляє дієслова й пише, обґрунтовуючи правопис відповідними правилами;

 

Тривалість вправи: 15 хв.
Інструкція для проведення вправ:
 1. Учні отримують перелік тверджень, у якому вони мають відмітити ті, які стосуються їхньої школи.
 2. У переліку тверджень визначити дієслова та записати їх, утворюючи 1-шу особову форму дієслова однини теперішнього часу (наприклад: вирішують – вирішую).

Перелік тверджень

 • Люди самі вирішують, які речі є для них важливими.
 • У більшості випадків люди не приймають рішень безпосередньо, а голосують за тих, хто буде представляти їх та їхні інтереси у ході прийняття рішень.
 • Обрані представники працюють на благо всіх людей, а не діють у власних інтересах. Ось чому їм потрібно пояснювати мотиви своїх дій, і вони, звичайно ж ,несуть відповідальність за них.
 • Крім голосування, люди можуть впливати на прийняття рішень і по-іншому. Наприклад, люди можуть вийти на демонстрацію, якщо вони з чимось не погоджуються, або об’єднатися в групи за інтересами.
 • • У школі/класі існують певні правила, яких усі дотримуються, щоб жити і працювати разом.
 • Рішення приймаються згідно з думкою більшості громадян

Питання для обговорення

 • Які права людини згадано у твердженнях?
 • З якими ситуаціями ми стикаємося в нашій школі/класі?
 • Чому право на участь є важливим у школі/класі?
 • Що відбувається, коли люди не використовують своє право на участь?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Демократичні принципи базуються на повазі прав людини (передбачають: право на участь у державних і вільних виборах, право на участь у культурному житті суспільства, на свободу мирних зборів і асоціацій, на свободу думки та вираження). Участь є одним з основних принципів Конвенції про права дитини. Всі діти мають право бути почутими, висловлювати власну думку, впливати на процес ухвалення рішень, які їх стосуються, обмінюватися думками.

Використані джерела:

Хартія для кожної людини «Демократія і права людини починаються з нас» («Що таке демократичне громадянство», с. 8–9).

Ключові слова: Демократія, права, людина, участь, дієслово, форми, особові

Вправа пояснює зв'язок прав людини з демократією зокрема право на участь у державних і вільних виборах, право на участь у культурному житті суспільства, на свободу мирних зборів і асоціацій, на свободу думки та вираження.

logo 2 en

© 2024 Центр освітніх ініціатив