Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Форми участі

П.І.Б. автора: Микитюк Людмила
E-mail автора: lmikityk@ukr.net
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний навчальний заклад “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”
Предмет: українська мова
Тема уроку/години спілкування: Словосполучення
Клас: 8
Форма/метод роботи: фронтальна робота, групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Визнання цінності демократії
Додаткова/і складова/і компетентності: Знання та критичне розуміння світу
Очікувані результати:

усвідомлює можливі форми участі в громадах та організаціях; 

висловлює думку щодо власної участі в суспільнополітичному житті;

може пояснити різноманітні способи впливу громадян на політику;

підтримує організації, що займаються соціальними проблемами.

Навчальні результати з програми навчання:

аналізує будову словосполучень, види за способами вираження головного слова;

усвідомлює важливість кожного словосполучення й речення для чіткості вираження думки.

Тривалість вправи: 15-20 хв
Інструкція для проведення вправ:

1. Учні об’єднуються в 4-5 груп та отримують завдання написати перелік можливих форм і заходів їхньої участі в суспільно-політичному житті.

2. Учитель роздає підготовлений перелік форм участі та пропонує порівняти його зі своїм.

3. У тексті учні знаходять три словосполучення та визначають їх вид за способами вираження головного слова.

Коментар: у процесі роботи вчитель, за потреби, пояснює незрозумілі слова в тексті (наприклад, неформальна освіта, неурядові організації, кампанія тощо).

 

Орієнтовні форми участі

волонтерська робота;

• участь у різних формах неформальної освіти;

• навчання рівний – рівному: залучення молодих людей до навчання їхніх однолітків (наприклад, програми з питань здорового способу життя, освітні кампанії тощо);

• активна участь в організації/клубі та виконання обов’язків у цій організації;

• молодіжні ради, парламенти, форуми, комітети та інші структури як традиційний спосіб участі в ухваленні рішень у рамках міжнародної, національної, регіональної або місцевої влади, шкіл, клубів, неурядових організацій тощо;

• консультації – використовуються в процесі ухвалення рішення, щоб висловити своє занепокоєння з приводу тієї чи іншої проблеми, внести пропозиції щодо її вирішення;

• різні рівні участі молодих людей у проектах та заходах (як організованих, так і неорганізованих);

• членство в політичних партіях, спілках, групах інтересів; • участь у виборах (щоб голосувати та бути обраним).

Питання для обговорення:

- Назвіть вид словосполучень за способом вираження головного слова дібрано з тексту?

- Назвіть форми участі молоді, що переважають у вашій громаді чи організації.

- У який спосіб ви можете брати участь у суспільно-політичному житті вашої місцевості?

- Які форми участі для вас не відкриті? Чому?

 

Підсумок за результатами проведення вправи:

Є багато форм суспільно-політичної участі молодих людей у процесі вирішення проблем, що стосуються їх та місцевої громади. Одні форми участі приваблюють молодих людей більше, інші – менше; деякі можуть бути більш доречними в певному контексті, ніж інші, і кожна з цих форм має свій потенціал та свої обмеження.

Використані джерела:

1. Скажи своє слово: посібник з Переглянутої Європейської хартії про участь молодих людей у місцевому та регіональному житті («Форми участі», с. 25–26).

2. Навчання демократії: збірник практичних занять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини / Р. Голлоб, П. Крапф. – Пер. з англ. та адаптація Н. Г. Протасової. Том VІ («Шляхи участі у демократії», с. 70).

Ключові слова: Форми, участь, словосполучення, неформальна, освіта, молодіжна рада, волонтерство, організація.

Учасники обговорють всі можливі форми участі молоді, зокрема акцентують увагу на тих, що переважають у їхній громаді чи організації. 

logo 2 en

© 2023 Центр освітніх ініціатив