Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Інсценування

П.І.Б. автора: Test
E-mail автора: info@schools-for-democracy.org
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Школа №1
Предмет: українська мова
Тема уроку/години спілкування: Значення мови в житті людини
Клас: 5
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, групова робота, робота у парах
Ключова складова громадянської компетентності: Повага до людської гідності та прав людини
Додаткова/і складова/і компетентності: Визнання цінності демократії, Прийняття невизначеності та неоднозначності, Аналітичне та критичне мислення
Очікувані результати:
  • знає основні характеристики прав людини;
  • усвідомлює важливість прав людини у повсякденному житті.
Навчальні результати з програми навчання:

Пояснити основні характеристики прав людини, сприяти усвідомленню важливості прав людини у повсякденному житті.

Тривалість вправи: 15 хвилин
Інструкція для проведення вправ:

Учасники об’єднуються у групи по п’ять-шість осіб. Кожна команда отримує текст з описом характеристик прав людини та готується до його інсценізації (за допомогою пантоміми (без слів) учасники команди мають зобразити основні характеристики прав людини, тобто відповісти на запитання «Що таке права людини?»)

«Характеристики прав людини».

  • права людини є невід’ємні (люди не можуть їх втратити, позаяк права мають відношення до самого факту людського існування);
  • права людини неподільні, взаємозалежні і взаємопов’язані (різні права людини, по суті, тісно пов’язані між собою, не можуть розглядатися окремо. Здійснення одного права залежить від здійснення багатьох інших прав, немає жодного права, яке було б важливіше за інші);
  • права людини універсальні (вони так само стосуються всіх людей в усьому світі, причому без обмежень за часом. Кожен має право користуватися правами людини незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового або іншого стану).
Підсумок за результатами проведення вправи:

В основі концепції прав людини лежать дві основні цінності: людська гідність, рівність.

Права людини визнані для всіх осіб, в усьому світі та назавжди.

Права людини є універсальними, тому вони однакові для всіх людей у кожній країні. Вони невід’ємні, неподільні, взаємозалежні, тому їх не можна відняти; всі права однаковою мірою важливі, вони доповнюють одне одного.

Ключові слова: Інсценування
Коментарі:

Учні попередньо мають загальні уявлення про права людини, знають Конвенцію ООН про права дитини.

Вправа пояснює основні характеристики прав людини, сприяє усвідомленню важливості прав людини у повсякденному житті.

logo 2 en

© 2023 Центр освітніх ініціатив