Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

«Хронологія»

П.І.Б. автора: Герасим Наталя
E-mail автора: gerasim-m@meta.ua
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Чернівецька СШ ОРТ № 41
Предмет: історія
Тема уроку/години спілкування: Витоки європейської та їнших сучасних цивілізацій. (Цивілізаційні взаємодії).
Клас: 6
Мета вправи/заняття: Поширити знання про розвиток невід‘ємних прав людини через історію.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, групова робота, ігрові методи навчання
Ключова складова громадянської компетентності: Повага до людської гідності та прав людини
Додаткова/і складова/і компетентності: Визнання цінності культурного різноманіття, Відкритість до інших культур, переконань і світогляду інших людей, Аналітичне та критичне мислення, Уміння співпрацювати
Очікувані результати:

Учень/учениця  усвідомлює вплив історичного досвіду та культурних здобутків давніх народів на формування концепції прав людини.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця знає про події, що пов’язані з історією прав людини в стародавньому світі;

 розуміє, що важливим аспектом розвитку сучасних цивілізацій є створення філософських вчень та прийняття законів, які проповідували справедливість чи захищали права людей;

усвідомлює вплив історичного досвіду та культурних здобутків давніх народів на формування концепції прав людини.

Тривалість вправи: 15 хв.
Інструкція для проведення вправ:

1. Намалюйте на дошці «лінію часу».

2. Підготуйте картки з датами та подіями, наведеними нижче, та використайте їх у вікторині. Прочитайте вголос ім’я людини, подію або закон і попросіть учасників вгадати дату. Потім розмістіть картки на хронологічній шкалі.

3. Попросіть учасників знайти цитати відомих людей, ілюстрації, які відносяться до змісту карток; додайте їх до шкали.

Обговорення

- Що впливало на розвиток прав людини протягом всієї історії?

- Чому важливо знати про історію прав людини?

- Які ще права будуть нам потрібні в майбутньому?

Підсумок за результатами проведення вправи:

Розуміння, що ідея того, що люди володіють невід’ємними правами, корениться в багатьох культурах і стародавніх традиціях, а численні приклади з історії людства свідчать: цінності, втілені у правах людини, є реакцією на всесвітні потреби людей і на пошук справедливості.

Використані джерела:

Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді «Компас», с. 307–310.

Учні працюють з "лінією часу" та знаходять докази того, що цінності, втілені у правах людини, є реакцією на всесвітні потреби людей і на пошук справедливості.

logo 2 en

© 2024 Центр освітніх ініціатив