Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

“Хто я”

П.І.Б. автора: Мироненко Людмила Миколаївна
П.І.Б. інших авторів: Королюк Світлана
E-mail автора: koroliuk77@gmail.com
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Полтавської міської ради Полтавської області»
Предмет: фізика
Тема уроку/години спілкування: Лабораторна робота № 10 «З’ясування умов плавання тіла»
Клас: 7
Мета вправи/заняття: орієнтувати на розуміння, що почуття відповідальності за свою діяльність та її результати дає змогу адекватно й об’єктивно оцінювати себе як частину суспільства, як соціального діяча та громадянина; розвивати розуміння зв’язку між правами людини та характеристиками особистості, сприяти усвідомленню власної ідентичності.
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Громадянська свідомість
Додаткова/і складова/і компетентності: Відповідальність, Аналітичне та критичне мислення, Вміння слухати та спостерігати, Гнучкість та вміння адаптуватися, Уміння співпрацювати
Очікувані результати:
 • знає про застосування фізичних явищ та процесів у техніці; про можливі форми участі громадян у вирішенні суспільних проблем;
 • вміє висловлювати та аргументувати власну думку; 
 • розуміє, що активна участь та відповідальність є складовою забезпечення прав людини; 

усвідомлює необхідність активної громадянської позиції; відповідальність людини за дотримання правил безпеки при використанні техніки, за збереження довкілля.

Навчальні результати з програми навчання:

усвідомлення відповідальності за використання досягнень фізики для безпеки суспільства; цінності людини (її життя, здоров’я, недоторканності й безпеки).

Тривалість вправи: 20 хв
Інструкція для проведення вправ:
 1. Учасники об’єднуються у групи по п’ять-шість осіб. 
 2. Вчитель наголошує, що під час командної роботи кожен може виконувати різні ролі, наприклад: “Капітан”, Рульовий”, “Пасажир”. Варто обговорити з учнями, якими вони бачать ці ролі і розробити (якщо не розроблені)  спільні критерії стосовно ролей учасників.
 3. Кожна команда отримує завдання. (Ці завдання вчитель розподіляє для кожної групи в однаковій кількості і на вибір). Учасники обговорюють їх у групах. 
 4. Потім дають відповіді на запитання, акцентуючи увагу на позиціях, які сприяють вихованню громадянської свідомості.
 5. Після короткого обговорення усі учасники на двох аркушах пишуть своє прізвище. На першому дописують, яку роль виконували під час роботи в групі: “Капітан”, Рульовий”, “Пасажир” і відкладають в бік. Інший аркуш  пускають по кругу у своїй групі для того, щоб кожен учасник дописав одну із ролей свого одногрупника (“Капітан”, Рульовий”, “Пасажир”).
Підсумок за результатами проведення вправи:

Обговорення:

 1. Як ви думаєте, чим може бути корисна ця вправа?
 2. Що ви  дізналися цікавого? 
 3. Як вам працювалося в команді?
 4. Якою ви побачили свою роль та якою - ваші однокласники? які висновки з цього ви зробили?
 5. Наскільки цікавими виявилися питання для обговорення у групі?
 6. Які права людини висвітлені в кожному питанні? 
 7. Яким буде ваше подальше життя, якщо ви будете відповідальними громадянами своєї країни? Яким буде навколишнє середовище? 

Підсумок:

Орієнтація на розуміння, що участь – це включення в діяльність, виконання разом спільної дії, вирішення проблем чи поставлених завдань; відповідальність за ухвалення рішень; висловлювання власної думки й слухання думок інших; що наше майбутнє залежить від кожної людини: від розумного використання набутих знань, наукових досягнень і т.і. Захист навколишнього середовища та відповідних прав людини буде ефективним і дієвим лише за умови тісної співпраці на всіх рівнях (від локального до глобального).

Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді «Компас», с. 214, 

Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді «Компас», с. 511 (Глобалізація).

Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді «Компас» (вправи «Сила квітів», с. 276–279, «Хто Я», с. 311–313). 

Посібник з освіти дітей правам людини «Компасіто» (Загальна декларація прав людини (версія для дітей), с. 313–315.

Ключові слова: відповідальність, громадянська позиція, активна участь

вправа спрямована на усвідомлення учнями своєї ролі в житті суспільства, світу; цінності людини; відповідальності за використання досягнень науки, зокрема фізики для безпеки суспільства

logo 2 en

© 2023 Центр освітніх ініціатив