Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Хто Я?

П.І.Б. автора: Микитюк Людмила
E-mail автора: lmikityk@ukr.net
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний навчальний заклад “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”
Предмет: українська мова
Тема уроку/години спілкування: Іменники загальні й власні, конкретні та абстрактні
Клас: 6
Мета вправи/заняття: Розвивати розуміння зв’язку між правами людини та характеристиками особистості, сприяти усвідомленню власної ідентичності.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота
Ключова складова громадянської компетентності: Знання та критичне розуміння світу
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Аналітичне та критичне мислення, Знання самого себе та критична самооцінка
Очікувані результати:
  • уміє характеризувати власну особистість;
  • розуміє зв’язок між характеристиками особистості та правами людини; 
  • пояснює універсальний, неподільний та невід’ємний характер прав людини;
  • відстоює думку про те, що права людини необхідні кожній людині для гідного життя.
Навчальні результати з програми навчання:
  • знає й пояснює написання  іменників - власни і загальних назв;
  • усвідомлює роль іменників у досягненні точності, інформативності й виразності мовлення;
Тривалість вправи: 20 хв.
Інструкція для проведення вправ:

1. Учні малюють сонце з промінцями. На сонці прописують своє ім’я, на променях – відповідь на запитання «Хто Я?» (стать, ролі в сім’ї/школі, релігія, етнічна належність, місце проживання, хобі тощо), використовуючи власні та загальні іменники.

2. Учитель роздає Конвенцію ООН про права дитини (версія для дітей). Учні аналізують, які з прописаних характеристик можуть бути пов’язані із правами дитини (наприклад, «учень/ця» – Стаття 28. Дитина має право на освіту. Держава вводить обов’язкову, доступну і безплатну початкову освіту, сприяє розвиткові різних форм середньої освіти, забезпечує її доступність для всіх дітей. Шкільна дисципліна забезпечується методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини. Освіта має бути спрямована на: розвиток особи, талантів, здібностей дитини, на виховання поваги до прав людини та основних свобод, на підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі миру, дружби, розуміння, толерантності і рівноправності, на виховання поваги до навколишньої природи.

3. Учні представляють свої напрацювання.

Питання для обговорення

  • Які іменники звучали частіше: власні чи загальні?
  • Що учні дізналися одне про одного?
  • Які характеристики особистості співвідносяться з правами дитини?

 

Підсумок за результатами проведення вправи:

Всі люди різні, але рівні, вони мають однакові права незалежно від біологічних чи соціальних характеристик особистості.

Використані джерела:

1.Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді «Компас» (вправи «Сила квітів», с. 276–279, «Хто Я», с. 311–313).

2.Посібник з освіти дітей правам людини «Компасіто» (Загальна декларація прав людини (версія для дітей), с. 313–315).

Ключові слова: Права, людини, іменник, власні, загальні, Конвенція, універсальні, неподільні, невід’ємні,людина,

logo 2 en

© 2024 Центр освітніх ініціатив