Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Меншість і більшість в нашій країні

П.І.Б. автора: Мелещенко Тетяна
E-mail автора: tetmel@ukr.net
Застосування вправи: На уроці, Поза уроком
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: НПУ імені М. П. Драгоманова
Предмет: географія
Тема уроку/години спілкування: Кількість і розміщення населення Землі
Клас: 6
Мета вправи/заняття: Пояснити, що всі люди різні, але всі рівні, та сприяти формуванню толерантного ставлення.
Форма/метод роботи: фронтальна робота, групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Повага до людської гідності та прав людини
Додаткова/і складова/і компетентності: Визнання цінності культурного різноманіття, Відкритість до інших культур, переконань і світогляду інших людей, Повага, Уміння співпрацювати, Знання та критичне розуміння світу
Очікувані результати:

Розуміння того, що всі люди різні, але рівні незалежно від їхніх біологічних чи соціальних характеристик. Толерантне ставлення та повага  до іншого.

Навчальні результати з програми навчання:

• знає, що люди різні, але рівні; • розуміє загальнолюдські цінності; • усвідомлює толерантне ставлення до представників людських рас та народів світу.

Тривалість вправи: 15 хв.
Інструкція для проведення вправ:

1. Учні об’єднуються у малі групи. Кожна група отримує набір карток з переліком слів, які характеризують різні суспільні групи: Діти. Люди з інвалідністю. Жінки. Чоловіки. Роми. Китайці. Поляки. Ченці. Політики. Мусульмани. Європейці. Азіати. Американці. Африканці. Учні. Вчителі.
2. Учні у групах уважно роздивляються картки і розкладають їх від 1 до 17 за значущістю, на їхню думку, в суспільстві. Перша група презентує свою послідовність карток, а інші порівнюють з нею власні результати

3. Обговорення: Чому ви саме так розклали картки? • Чи хотілося вам їх розмістити по-іншому? Чому? • Чому розміщення карток у різних груп відрізняється? • Як ви ставитеся до того, що визначається значущість людей за віковими, статевими ознаками, кольором шкіри, національною чи релігійною належністю?

Підсумок за результатами проведення вправи:

Підведення до розуміння того, що всі люди різні, але рівні незалежно від їхніх біологічних чи соціальних характеристик. Треба толерантно, з повагою ставитися до іншого.

Використані джерела:

Голлоб Р., Вайдингер В. «Зростаємо в демократії»: плани уроків для початкового рівня з питань ОДГ/ ОПЛ. (Розділ ІІІ. Рівність: меншість і більшість. Урок 4, вправа «Меншість і більшість в нашій країні»,
с. 53–54).

Ключові слова: толерантність, рівність, різноманіття, повага, співпраця

Робота в групах з роздатковими картками, спрямована на розвиток компетентностей: толерантне ставлення до інших, їхніх думок і поглядів; • усвідомлення та поціновування багатоманітності світу; • повага до загальнолюдських цінностей; • уміння працювати в групах на засадах співробітництва.

logo 2 en

© 2023 Центр освітніх ініціатив