Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Міжнародні документи в галузі прав людини

П.І.Б. автора: Микитюк Людмила
E-mail автора: lmikityk@ukr.net
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний навчальний заклад “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”
Предмет: українська мова
Тема уроку/години спілкування: Текст як одиниця мовлення і продукт мовленнєвої діяльності
Клас: 9
Мета вправи/заняття: Пояснити необхідність існування міжнародних документів у галузі прав людини, сприяти усвідомленню важливості захисту певних груп населення.
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Повага до людської гідності та прав людини
Додаткова/і складова/і компетентності: Уміння співпрацювати, Знання та критичне розуміння світу
Очікувані результати:

знає і розуміє міжнародні документи в галузі прав людини;

виявляє зацікавленість у пропагуванні прав людини;

висловлює судження щодо групи людей, які потребують особливого захисту;

ефективно співпрацює з іншими людьми;

може пояснити значення базових правових понять, зокрема справедливості, рівності, необхідності дотримання законів і нормативних актів та верховенства права.

Навчальні результати з програми навчання:

знає й називає істотні ознаки тексту,

виділяє ключові слова в тексті:

оцінює виражальні можливості текстів різних типів і стилів.

Тривалість вправи: 15-20 хв
Інструкція для проведення вправ:

1. Учні об’єднуються у 5 груп та отримують статті міжнародних документи ООН в галузі прав людини.

Наприклад, • 1-ша група – Стаття Загальної декларації прав людини;

                    • 2-га група – Стаття Міжнародного пакту про громадянські і політичні права;

                    • 3-тя група – Стаття Конвенції про права дитини;

                    • 4-та група – Стаття Конвенції про права інвалідів;

                    • 5-та група – Стаття Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.

2. Кожна група, прочитавши текст статті, прописує стиль мовлення та його характерні особливості: функції, загальні та мовні ознаки.

Питання для обговорення

• Який стиль висловлювання запропонованих статей?

• Які характерні особливості має офіційно-діловий стиль: функції, загальні та мовні ознаки.

• Які міжнародні документи визначають права людини? Яка їх функція?

• Які групи людей потребують особливого захисту у вашій місцевості?

Підсумок за результатами проведення вправи:

Права людини набувають дедалі більшого значення і отримують все ширшу підтримку. Це перемога не тільки захисників прав людини, але всіх людей взагалі. Наслідком цих успіхів стала розробка текстів (документів) із прав людини, а також процедур їх виконання. Визначені документи в галузі прав людини встановлюють для держав норми поведінки, що покладає на державні інституції певні обов’язки відносно громадян. Поряд із визнанням основних прав особистості в деяких документах із прав людини визнаються права певних груп людей. Такі особливі заходи захисту ухвалено через те, що в минулому траплялися випадки дискримінації цих груп унаслідок їхнього незахищеного і вразливого становища в суспільстві.

Використані джерела:

Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді «Компас» («Вибрані міжнародні документи в галузі прав людини», с. 599–620).

Ключові слова: Текст, міжнародні, документи, стаття, Конвенція, права, людина, дитина,інвалід, громадянські, політиччні, дискримінація, жінки, мова, мовлення, функції, ознаки

Зміст вправи пояснює існування міжнародних документів у галузі прав людини та сприяти усвідомленню важливості захисту певних груп населення.

logo 2 en

© 2024 Центр освітніх ініціатив