Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Нерівності у житті людини 7

П.І.Б. автора: Невєрова Юлія
П.І.Б. інших авторів: Лега Олена, Герасименко Олена
E-mail автора: yulia.neverova@gmail.com
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: відділ освіти Миргородської міської ради Полтавської області
Предмет: математика
Тема уроку/години спілкування: Нерівність трикутника
Клас: 7
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Повага до людської гідності та прав людини
Додаткова/і складова/і компетентності: Визнання цінності демократії, Відкритість до інших культур, переконань і світогляду інших людей, Прийняття невизначеності та неоднозначності
Очікувані результати:

знає, що права людини завжди слід поважати та захищати;

поважає людей з різними цінностями, звичаями та типами поведінки;

уміє знаходити спільну мову з іншими людьми, які мають різні погляди; можливості;

усвідомлює необхідність не залишатися осторонь, коли порушують права та гідність інших.

Навчальні результати з програми навчання:

трикутник існує, якщо кожна сторона трикутника менша за суму двох інших сторін.

Тривалість вправи: 15 хвилин
Інструкція для проведення вправ:

 

Вправа

з розвитку громадянських компетентностей на уроці

геометрії у 7 класі

ПІБ автора: Невєрова Юлія, Лега Олена, Герасименко Олена.

Контактна  інформація: yulia.neverova@gmail.comlena.lega.07@gmail.com , elena.gerasimenko1971@ukr.net

Повна назва закладу: відділ освіти Миргородської міської ради, НВК (днз-знз) «Гелікон», КЗ «Лисичанська ЗОШ І-ІІІ ст. №5».

❖ Предмет: геометрія.

❖ Тема уроку: «Нерівність трикутника».

❖ Клас: 7.

❖ Назва вправи: «Нерівності у житті людини».

 • Форма/метод роботи: робота в групах.
 • Складові громадянської компетентності, які можна розвивати за допомогою пропонованої вправи:

Ключові складові компетентності: повага до людської гідності та прав людини, відкритість до інших культур, переконань і світогляду інших людей, прийняття невизначеності та неоднозначності, громадянська свідомість.

Додаткові: вміння співпрацювати, повага,  вміння аргументувати та відстоювати власну  позицію.

 • Очікувані результати:

знає, що права людини завжди слід поважати та захищати;

поважає людей з різними цінностями, звичаями та типами поведінки;

    уміє знаходити спільну мову з іншими людьми, які мають різні погляди; можливості;

усвідомлює необхідність не залишатися осторонь, коли порушують права та гідність інших.

 • Тривалість вправи 15 хвилин.
 • Інструкція для проведення вправ (покрокова):
 1. Оголошення теми «Нерівність трикутника».
 2. Розподіл учнів по групах.
 3. Запропонувати кожній групі навести приклади нерівностей, які ви зустрічали у своєму житті. (3-5 хвилин для обговорення).

Приклад для вчителя:

 • Фінансова нерівність – бідний, багатий;
 • Фізіологічні відмінності людей – вищий, нижчий; товстий, худий; сильний, слабкий;
 • Гендерна нерівність;
 • Нерівність у правах;
 • Расова нерівність;
 • Нерівний доступ людей до питної води, продуктів харчування, вільного пересування (наявність українського закордонного паспорту);
 • Нерівність у можливостях відносно здорових людей та людей із обмеженими можливостями.
 1. Кожна група по черзі називає нерівності із життя і паралельно ведеться обговорення.
 • Питання для обговорення (рефлексія):
 • Що конкретно ви можете зробити для усунення цих нерівностей?
 • Які з цих нерівностей ви могли б усунути самостійно?
 • Які з нерівностей ніколи не перетворяться на рівність? Однією із нерівностей, що буде існувати завжди є нерівність трикутника.

Вчитель пропонує різні види трикутників, завдання для учнів:

визначити довжини сторін трикутника,  встановити правило існування трикутника через співвідношення між довжинами його сторін.

Діти за допомогою вчителя приходять до висновку, що трикутник існує, якщо кожна сторона трикутника менша за суму двох інших сторін.

 • Підсумок за результатами проведення вправи:
 • дана нерівність трикутника ніколи не перетвориться на рівність;
 • ми не можемо змінити світ, зробивши його рівним у можливостях для всіх, але ми можемо бути справедливими по відношенню один до одного.
 • Pоздаткові матеріали:

різні види трикутників, однакові  для кожної групи.

 • Використані джерела:

авторська вправа.

 • Ключові слова: повага до людської гідності та прав людини, відкритість до інших культур, переконань і світогляду інших людей, прийняття невизначеності та неоднозначності, громадянська свідомість, геометрія 7 клас, нерівність трикутника, нерівності у житті людини.
Використані джерела:

Авторська вправа

Вправу доречно використовувати при вивченні теми "Нерівність трикутника" у 7 класі.

logo 2 en

© 2024 Центр освітніх ініціатив