Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Паспорт особистості

П.І.Б. автора: Микитюк Людмила
П.І.Б. інших авторів: Боярчук Ольга
E-mail автора: lmikityk@ukr.net, boyar4uk@ukr.net
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний навчальний заклад “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”
Предмет: українська література
Тема уроку/години спілкування: Григір Тютюнник. Коротко про письменника. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини
Клас: 5
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, фронтальна робота, дослідницькі методи навчання
Ключова складова громадянської компетентності: Відкритість до інших культур, переконань і світогляду інших людей
Додаткова/і складова/і компетентності: Аналітичне та критичне мислення
Очікувані результати:
 • Виявляє інтерес до вивчення переконань, цінностей, традицій та світогляду інших людей.
 • Висловлює зацікавленість до переконань інших людей, їхніх інтерпретацій
 • Веде діалог із людьми, чиї ідеї та цінності відрізняються від його/її власних.
 • Висловлює бажання взаємодіяти з тими, які сприймаються як інші.
 • Шукає та вітає можливості пізнати людей із різними цінностями, звичаями та типами поведінки
 • Демонструє, що роздумує над тим, наскільки правильною є інформація, яку використовує
 • Може ідентифікувати будь-які розбіжності, відмінності або відхилення у матеріалах, що підлягають аналізу.
Навчальні результати з програми навчання:

Переказує цікавий епізод із дитинства письменника.

Тривалість вправи: 20 хв.
Інструкція для проведення вправ:

І етап

 1. Кожен учасник/кожна учасниця отримує бланк паспорту  письменника (див. додаток до вправи).
 2. Учні/учениці мають заповнити графи паспорта, знаходячи інформацію в текстах біографії письменника (підручник, Інтернет джерела). Ті пункти, на які інформацію не знайдено, діти мають заповнити самостійно, вони можуть уявити і дописати дані характеристики на основі вже опрацьованих матеріалів. У графі “фото” учасники малюють портрет письменника.

ІІ етап

 1. Учасник/учасниця знаходять партнера/партнерку для спілкування, з яким/якою, упродовж 1 хвилини, мають обмінятися інформацією, яку вони записали в паспорті. Таке обговорення повторюється ще з 5-ма особами.

 • Питання для обговорення (рефлексія)

Яка інформація з паспортів була однакова, повторювалася? Чому?

Що було відмінного? Що вплинуло на ваші уявлення про ті, чи інші риси письменника?

Що може впливати на різні уявлення/судження про інших людей?

Чому кожну людину потрібно сприймати як унікальну особистість?

Підсумок за результатами проведення вправи:

Обговорюючи записи в паспортах, учитель/учителька звертає  увагу учнівства, що інформація, яка була спільною, виписана з бібліографічних джерел - це факти. Зокрема, важливо акцентувати увагу, що деяку інформацію, учні записували, не маючи даних фактів, вони уявляли, фантазували. Такі судження, думки можуть базуватися на різних факторах: досвіді, цінностях, фантазії, традиціях тощо.  Проте, важливо усвідомлювати неповторність і багатство внутрішнього світу людини, особливе призначення на землі кожного, збереження індивідуальності й особливості людини для того, щоб почувати себе щасливим і успішним.

Використані джерела:

TASKs (for democracy 60 activities to learn and assess transversal attitudes, skills and knowledge 2nd edition) - с. 53-54

Ключові слова: Григір Тютюнник, письменник, біографія, особистість, відкритість до інших переконань, світогляд, критичне мислення, індивідуальна форма, фронтальна форма
Коментарі:

Зміст вправи можна застосовувати під час вивчення біографій письменників.

Вправа сприяє усвідомленню, що кожна людина є особлива й неповторна, яка має власну індивідуальність, переконання та світогляд.  Учасники/учасниці, базуючись на фактах, досвіді, цінностях, фантазії, традиціях:

 • створюють паспорт, що висвітлює різні аспекти особистості;
 • аналізують різні  джерела інформації, в яких висвітлена інформація про письменника;
 • обговорюють  та обгрунтовують спільний та відмінний матеріал.

logo 2 en

© 2024 Центр освітніх ініціатив