Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

«Права, обов’язки та правила у класі»

П.І.Б. автора: Королюк Світлана
E-mail автора: koroliuk77@gmail.com
Застосування вправи: На уроці, Поза уроком
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського
Предмет: трудове навчання
Тема уроку/години спілкування: Правила внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні
Клас: 5
Мета вправи/заняття: Розробити правила у класі для забезпечення прав і відповідальності учнів; розвивати групову взаємодію, вміння працювати в команді, брати на себе відповідальність за ухвалені рішення.
Форма/метод роботи: групова робота, ігрові методи навчання
Ключова складова громадянської компетентності: Відповідальність
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Визнання цінності культурного різноманіття, Повага, Громадянська свідомість, Відповідальність, Уміння співпрацювати, Знання самого себе та критична самооцінка
Очікувані результати:

• визначає у співпраці з учителем та іншими учнями алгоритм взаємодії в майстерні;

• вміє працювати в команді;

• цінує і поважає інших;

• усвідомлює, що його думку цінують;

• розуміє необхідність дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця.

Навчальні результати з програми навчання:

Визначає у співпраці з учителем та іншими учнями алгоритм взаємодії в майстерні.

Розуміє необхідність дотримання правил  безпечної праці та організації робочого місця.

Тривалість вправи: 25 хв.
Інструкція для проведення вправ:

1. Діти об’єднуються в три групи по 4–5 осіб (група А, група Б, група В). Кожна група отримує великий аркуш1. Діти об’єднуються в три групи по 4–5 осіб (група А, група Б, група В). Кожна група отримує великий аркушпаперу, розділений на три частини.

2. Завдання: у верхній частині аркуша написати, що вважають правами кожного учасника навчально-ви-ховного процесу (учня і вчителя) під час роботи у майстерні (кожен пункт нумерують).

3. Учні передають свої аркуші до наступної групи (від А до Б, від Б до В, від В до А).

4. Кожна група розглядає перелік прав, підготовлений попередньою групою, за допомогою запитань.1) Що нам потрібно робити, щоб поважати ці права? 2) Як ми повинні поводитися? Наприклад: «Коженмає право бути почутим» – «Ми уважно слухаємо кожного». Під тими ж номерами, що використовувалисяу розділі права, учні записують, як потрібно поводитися, щоб поважати права кожного (в центральнійтретині аркуша).

5. Наступний крок – вироблення правил на основі прав і відповідальної поведінки. Необхідно обрати кілька правил, яких будуть дотримуватися всі в майстерні. Вимоги:

• Вони повинні мати позитивне формулювання – щось РОБИТИ замість НЕ РОБИТИ чогось.

• Вони повинні бути конкретними та описувати необхідну поведінку, наприклад, право бути почутим; мимаємо відповідальність слухати; правило – зберігайте тишу, коли говорять інші.

Учні передають свої аркуші паперу знову. Група розглядає всю інформацію, підготовлену попередніми двомаУчні передають свої аркуші паперу знову. Група розглядає всю інформацію, підготовлену попередніми двомагрупами, та погоджує максимум п’ять правил. Вони пишуться великими літерами на останній третині аркуша.Цей набір правил вирізається та прикріплюється на стіну. Доповідач від кожної групи пояснює свої правилавсьому класу.

6. Дискусія під керівництвом учителя. Діти разом з учителем узгоджують правила, прагнуть дійти рішення,з яким погодяться всі.

7. Голосування за правила. Кожен учень має чотири жетони, які він може «витратити» на правила, які, найого думку, повинні бути встановлені у класі. Чотири правила з найбільшою кількістю голосів стають правилами класу. Їх можна написати, підписати від імені кожного учня та розмістити на видному місці у майстерні.

Підсумок за результатами проведення вправи:

Обговорення

• Наскільки ви задоволені виконанням завдання?

• Для чого нам правила?

• Що потрібно, аби правил дотримувалися усі? Це перша можливість для класу застосувати свої правила та забезпечити їх виконання. У випадках, коли правила порушуються, вчитель разом із дітьми звертаються до вироблених спільно правил і обговорюють їх. У разі потреби може вироблятися спільне рішення про внесення змін до правил. Далі діти знайомляться з правилами внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні, усвідомлюючи необхідність дотримання правил безпечної праці та організації робочого місця.

Підсумок.   Особиста відповідальність за дотримання правил; правил потрібно дотримуватися, проте, якщо виникає потреба, можна вносити зміни.

Використані джерела:

Навчання демократії: збірник практичних занять зНавчання демократії: збірник практичних занять зосвіти для демократичного громадянства та освіти зправ людини / Р. Голлоб, П. Крапф. – Пер. з англ. таадаптація Н. Г. Протасової. – К. : Основа, 2016. – Т. 6,с. 11–12. Т. 2, с. 61.

Ключові слова: права, обов'язки, правила, відповідальність, командна робота, ухвалення рішень

учні розробляють правила взаємодії у класі для забезпечення прав і відповідальності кожного. Передбачає розвиток групової взаємодії, вміння брати відповідальність за ухвалення рішень.

logo 2 en

© 2023 Центр освітніх ініціатив