Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Реклама прав людини

П.І.Б. автора: Вчитель 2
E-mail автора: yuriy.veres@gmail.com
Застосування вправи: Поза школою
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Школа №2
Предмет: історія
Тема уроку/години спілкування: Тема 3. Антична цивілізація (Утвердження демократії в Афінах за Перикла.)
Клас: 6
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, фронтальна робота, групова робота, робота у парах
Ключова складова громадянської компетентності: Уміння самостійно вчитися
Додаткова/і складова/і компетентності: Відкритість до інших культур, переконань і світогляду інших людей, Впевненість у собі, Прийняття невизначеності та неоднозначності, Аналітичне та критичне мислення
Очікувані результати:
  • знає, які є права людини та розуміє їх зміст;
  • усвідомлює необхідність поширення знань про права людини.
Тривалість вправи: 15 хвилин
Інструкція для проведення вправ:

1. Робота в 5 групах: коротко презентувати (прорекламувати) одне з прав людини, що зазначене у картці, яку отримує кожна група.
2. Картки для роботи груп

Стаття 1. Право на рівність. (Принцип рівності) Кожен народжений вільним і рівним у своїй гідності та правах з іншими людьми. Ти наділений умінням думати і відрізняти погане від доброго. Ти повинен ставитися до інших дружньо.
Стаття 2. Свобода від дискримінації. Кожен має право на всі права людини незалежно від твоєї раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, думок, сім’ї, соціального і економічного становища, місця народження і національності.
Стаття 3. Право на життя, свободу та особисту недоторканність. Кожен має право жити, бути вільним і почуватися в безпеці.
Стаття 5. Свобода від катувань і поводження, яке принижує гідність. Ніхто не може тебе катувати, робити тобі боляче або принижувати тебе.
Стаття 12. Свобода від втручання в особисте і сімейне життя, посягання на недоторканність житла і таємницю кореспонденції. Ніхто не може шкодити твоїй репутації, а також входити в твій будинок і читати твої листи без дозволу. Ти і твоя сім’я мають право на захист від незаконного посягання на вашу честь і репутацію.
Стаття 18. Право на свободу думки і релігії. Кожен має право на свободу думки і вибору релігії. Ти маєш право сповідувати свою релігію або віру, також як і міняти їх.

Підсумок за результатами проведення вправи:

Підведення до розуміння того, що популяризація прав людини сприяє їх розумінню та реалізації.

Використані джерела:

Посібник з навчання дітей правам людини «Компасіто», с. 188–190, с. 313–315.

Коментарі:
  • Що нового ви дізналися про права людини?
  • Чому важливо рекламувати права людини?

Поглибити розуміння прав людини. Підведення до розуміння того, що популяризація прав людини сприяє їх розумінню та реалізації.

logo 2 en

© 2023 Центр освітніх ініціатив