Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Реклама прав людини

П.І.Б. автора: Мелещенко Тетяна
E-mail автора: tetmel@ukr.net
Застосування вправи: На уроці, Поза уроком
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: НПУ імені М. П. Драгоманова
Предмет: історія
Тема уроку/години спілкування: Антична цивілізація (Утвердження демократії в Афінах за Перикла.)
Клас: 6
Мета вправи/заняття: Поглибити розуміння прав людини.
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Повага до людської гідності та прав людини
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Громадянська свідомість, Аналітичне та критичне мислення, Уміння співпрацювати
Очікувані результати:

учень/учениця:

• знає, які є права людини та розуміє їх зміст;

• усвідомлює необхідність поширення знань про права людини.

Тривалість вправи: 15 хв.
Інструкція для проведення вправ:

1. Робота в 5 групах: коротко презентувати (прорекламувати) одне з прав людини, що зазначене у картці, яку отримує кожна група.

2. Картки для роботи груп

(Див. роздатковий матеріал).

3. Презентація роботи груп.

Обговорення
• Що нового ви дізналися про права людини?

• Чому важливо рекламувати права людини?

Підсумок за результатами проведення вправи:

Підведення до розуміння того, що популяризація прав людини сприяє їх розумінню та реалізації.

Використані джерела:

Посібник з навчання дітей правам людини «Компасіто», с. 188–190, с. 313–315.

Ключові слова: права людини, громадянська свідомість, участь

Робота з картками на тему права людини, їх реклама і популяризація.

logo 2 en

© 2024 Центр освітніх ініціатив