Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Школа - територія прав людини та демократії

П.І.Б. автора: Гриньова Марія
П.І.Б. інших авторів: Бєлова Ірина, Піддубрівна Марія
E-mail автора: marishagrin@ukr.net
Застосування вправи: Поза уроком
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради"
Предмет: громадянська освіта
Тема уроку/години спілкування: Засідання лідерів учнівського самоврядування "Школа – територія прав людини та демократії"
Клас: 9
Мета вправи/заняття: Поглибити знання учнів щодо принципів прав людини та демократії, розвинути розуміння сутності демократичної школи й мотивувати до свідомої, активної та відповідальної участі у життєдіяльності школи як рівноправних учасників освітнього процесу.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, фронтальна робота
Ключова складова громадянської компетентності: Визнання цінності демократії
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Визнання цінності культурного різноманіття, Відкритість до інших культур, переконань і світогляду інших людей, Повага, Громадянська свідомість, Відповідальність, Впевненість у собі, Прийняття невизначеності та неоднозначності, Аналітичне та критичне мислення, Вміння слухати та спостерігати, Емпатія, Гнучкість та вміння адаптуватися, Мовні, комунікативні вміння та багатомовність, Уміння співпрацювати, Уміння вирішувати конфлікти, Знання самого себе та критична самооцінка, Знання та критичне розуміння мови і особливостей спілкування, Знання та критичне розуміння світу
Очікувані результати:

Очікувані результати

Дескриптори з Рамки КДК

Цінності

 • Учні аргументують, що школа як державна установа повинна поважати, захищати права людини та сприяти їх реалізації.
 • Учні відстоюють думку про те, що всі правила життєдіяльності школи мають відповідати нормам і стандартам у галузі права.
 • Учні висловлюють думку про те, що слід позитивно оцінювати та цінувати культурне розмаїття шкільної спільноти.
 • Учні дотримуються поглядів, що кожен у школі має докладати зусиль заради досягнення взаєморозуміння та змістовного діалогу між усіма учасниками освітнього процесу, які різняться між собою.
 • Учні стверджують, що школа має вчити демократії та як їм діяти в умовах демократії.
 • Учні висловлюють думку про те, що до всіх учасників освітнього процесу треба ставитися однаково та неупереджено, відповідно до правил.
 • Учні стверджують, що правила мають діяти на засадах справедливості.

Ставлення

 • Учні висловлюють зацікавленість до переконань інших учнів, їхніх інтерпретацій, культурних орієнтацій і зв’язків.
 • Учні дають можливість іншим висловлювати думку.
 • Учні виявляють повагу до учнів, які мають інші погляди.
 • Учні виявляють готовність взаємодіяти та працювати з іншими учнями.
 • Учні дискутують про те, що можна зробити, аби змінити школу на краще.
 • Учні показують, що беруть відповідальність за свої вчинки.
 • Учні висловлюють переконання, що впораються із запланованою діяльністю.
 • Учні демонструють, що можуть утриматися від осуду інших.

Уміння

 • Учні використовують докази, щоб підтвердити свою думку.
 • Учні уважно слухають інших людей та уважно прислухаються до різних думок.
 • Учні намагаються зрозуміти краще інших учнів, уявляючи, як та чи інша ситуація виглядає з їхнього погляду.
 • Учні змінюють свою думку, якщо їм подали раціональне обґрунтування для цього.
 • Учні можуть висловити свою думку щодо окресленої проблеми.
 • Учні вибудовують доброзичливі стосунки з іншими учасниками засідання.
 • Учні можуть спілкуватися зі сторонами конфлікту з повагою.

Знання та критичне розуміння

 • Учні можуть критично осмислити власні цінності та переконання.
 • Учні можуть пояснити, як тон голосу, візуальний контакт та мова тіла допомагає під час спілкування.
 • Учні можуть пояснити значення таких понять, як демократія, права, обов’язки.
 • Учні можуть пояснити, чому кожен зобов’язаний поважати права інших.
Тривалість вправи: 45-90 хв
Інструкція для проведення вправ:

Обери позицію (2 хв)

Коментар: Учні сидять по колу.

Коментар модератора:

 • У Концепції Нової української школи зазначено, що усе життя Нової української школи буде організовано за моделлю поваги до прав людини, демократії, підтримки добрих ідей. Тобто школа має бути територією прав людини та демократії.

Проблемне питання:

 • На вашу думку, чи може школа бути територією прав людини та демократії?

Завдання для учнів:

 • Висловіть свою думку з приводу поставленого питання, демонструючи картку певного кольору:

червоний – ні, не може;

зелений  - так, може;

жовтий – важко визначитись.

Коментар: За бажанням учні можуть обгрунтувати свою думку (думки учнів не коментуються).

Дискусія у колі (30 хв)

Коментар:

По середині кола модератор кладе аркуш з надписом «Школа – територія прав людини та демократії», а по сторонам розкладає аркуші з надписами 5 принципів демократії та прав людини, зазначених у Хартії Ради Європи з ОДГ/ОПЛ: Хартія для кожної людини: повага до різноманітності, участь кожного, рівні можливості, повага до людської гідності, мирне співіснування (Рис.1).

Коментар модератора:  

 • Нормативне закріплення основних прав людини та принципів демократії в статуті школи та інших документах, які унормовують шкільне життя, – лише один із кроків до демократизації освітнього процесу. В першу чергу демократичні школи залежать від вчителів, учнів та батьків.

Завдання для учнів:

 1. Кожен учень має 5 стікерів, на яких має написати відповідь на питання:

- Що ми, учні, очікуємо від школи щодо реалізації 5 основних принципів прав людини та демократії? Тобто що школа, як організація, має робити, щоб ці принципи дотримувалися?

Коментар:

Учні по-черзі озвучують свої відповіді та розкладають стікери біля кожного з надписів принципів (Рис.2). Відбувається обговорення: кожен учень за власним бажанням має можливість висловити свою думку з приводу почутого (думки учнів не коментуються).

 1. Кожен учень має 5 стікерів (стікери іншого кольору), на яких має написати відповідь на питання:

- Що школа очікує від нас, учнів, щодо реалізації 5 основних принципів прав людини та демократії? Тобто що ми, як учасники освітнього процесу, маємо робити, щоб ці принципи дотримувалися?

Коментар:

Учні по-черзі озвучують свої відповіді та розкладають стікери біля кожного з надписів принципів (Рис.3). Відбувається обговорення: кожен учень за власним бажанням має можливість висловити свою думку з приводу почутого (думки учнів не коментуються).

 1. Модератор кладе поруч із надписом «Школа – територія прав людини та обов’язків» картки із надписами «права» і «обов’язки» (Рис.4):
 • Поставте потрібний сполучник: і, або, ні/ні.

Інтерактивна лекція (10 хв)

Проблемне питання:

 • Отже, чи може школа бути територією прав людини та демократії?

Завдання для учнів:

 • Висловіть свою думку з приводу поставленого питання, демонструючи картку певного кольору:

червоний – ні, не може;

зелений  - так, може;

жовтий – важко визначитись.

Коментар: За бажанням учні можуть обгрунтувати свою думку (думки учнів не коментуються).

Коментар модератора:

- Демократія - це один із можливих способів організації групи людей, в основу якого покладені права людини, справедливість та відповідальність. Це форма управління державою або невеличким селищем чи навіть школою або класом. Демократія і права людини починаються з нас. Ми всі можемо щось зробити, щоб забезпечити їх дотримання! А  отже школа як територія прав людини та демократії залежить від ступеня відповідальної участі (партисипації) та підтримки  усіх учасників освітнього процесу, зокрема і учнів. Демократична школа – це партнерська участь, основана на 5 принципах демократії та прав людини,  усіх учасників освітнього процесу задля дотримання балансу між правами та обов’язками (Рис.5).

Проблемні питання:

 • Чи відома вам будь-яка ситуація у школі, у якій би не дотримувались прав людини?
 • Чи відчували ви коли-небудь, що у школі не дотримуються ваших прав?
 • Що повинні робити учні, якщо їхніх прав або прав інших учнів не дотримуються?
 • Що потрібно для того, щоб урівноважити дисбаланс між правами та обов’язками, який існує у багатьох школах (Рис.6)?
 • Чи існують у школі певні правила, котрих всі дотримуються з метою, щоб жити і працювати разом?
 • Які права і обов’язки є у вас?
 • Хто створив ці правила?
 • Чи можуть вони бути змінені? Якщо так, то як?
 • Що буває, коли учасники освітнього процесу (учні, вчителі та батьки) не дотримуються цих правил?

Коментар модератора:

 • Саме виробленню пропозицій для розроблення спільних правил взаємодії учнів, вчителів та батьків нашої школи буде присвячено наступне засідання.

Завдання:

Провести опитування серед учнів та виявити ситуації щодо порушення прав дітей, які виникають в шкільному середовищі.

Рефлексія (3хв)

Питання для обговорення:

 • Що нового ви дізналися?
 • З ким ви хотіли б поділитися цією інформацією?
 • Щоб ви хотіли б дізнатися більше?
 • Що ви більш ніколи не будете робити?
 • Що ви будете робити по-іншому?
 • Що ви продовжуватимете робити?
 • Які пропозиції ви маєте щодо подальших засідань лідерів учнівського самоврядування?
Підсумок за результатами проведення вправи:

За результатами проведення вправи учні:

 • Поглибили знання щодо принципів прав людини та демократії, принципів життєдіяльності демократичної школи, сфери відповідальності учнів як рівноправних учасників освітнього процесу.
 • Розвинули розуміння сутності демократичної партисипації як прояву відповідального громадянства.
 • Розвинули компетентності для культури демократії.
 • Здійснили рефлексію власної громадянської компетентності.
Використані джерела:

Рамки компетентностей для культури демократії. Том ІІ: Дескриптори компетентностей для культури демократії людини [Електронний ресурс]. – с.15-23  – Режим доступу: https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka/posibnyky-rady-yevropy-z-osvity-dlia-demokratychnoho-hromadianstva-i-prav-liudyny/ramka-kompetentnostej-dlya-kulturi-demokratiji

Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини: Хартія для кожної людини [Електронний ресурс]. – с.7, 9, 13  – Режим доступу: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680699628

Ключові слова: демократія, участь/партисипація, відповідальність, права, правила, обов’язки, учнівське самоврядування
Коментарі:

Необхідні ресурси: стікери, ручки, картки з надписами, картки для рефлексії.

Активізація та оновлення підходів у діяльності учнівського самоврядування потребує впровадження нових стратегій навчання учнів громадянської партисипації, які робитимуть учнів спроможними до участі у життєдіяльності школи як рівноправиних учасників освітнього процесу. Запропонована вправа має на меті посприяти у мотивації учнів до свідомої, відповідальної та активної участі у співуправлінні школою. Пропонуємо її для проведення на одному із перших засідань ради лідерів учнівського самоврядування (учнів 5-11 класів). Це стане основою подальшої свідомої участі учнів у виробленні пропозицій для розроблення спільних правил взаємодії учнів у школі.

logo 2 en

© 2024 Центр освітніх ініціатив