Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Системи цінностей

П.І.Б. автора: Боярчук Ольга
E-mail автора: boyar4uk@ukr.net
Застосування вправи: На уроці, Поза уроком
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради "Київський обласний інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів"
Предмет: зарубіжна література
Тема уроку/години спілкування: Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Зв’язок фольклорних жанрів із культурними традиціями різних народів і національностей.
Клас: 5
Мета вправи/заняття: Формувати розуміння про існування різних систем цінностей та розмаїття поглядів, вибір цінностей, що ґрунтуються на свободі особистості, думки, віри та самовираження, орієнтир на важливість гуманістичного підґрунтя.
Форма/метод роботи: групова робота, робота у парах
Ключова складова громадянської компетентності: Визнання цінності культурного різноманіття
Додаткова/і складова/і компетентності: Визнання цінності культурного різноманіття, Визнання цінності демократії, Відкритість до інших культур, переконань і світогляду інших людей, Повага
Очікувані результати:

усвідомлює існування систем цінностей від особистих до розмаїття культур різних країн 

Навчальні результати з програми навчання:

розкриває гуманістичний зміст, цінності, утілені в фольклорі різних національностей.

Тривалість вправи: 15 хв.
Інструкція для проведення вправ:

Кожному учаснику видається перелік із 20 цінностей, викладений у довільній послідовності: соціальний успіх, кохання, слухняність, безпека, мир, порядок, людська гідність, гарне ставлення до себе, рівність, повага інших, чесність, родина, солідарність, відповідальність, справедливість, толерантність, свобода, конкуренція, здоров’я, патріотизм.

2. Учні працюють у парах. Учитель просить учнів розділити цінності зі списку на три категорії: «У першу слід поставити цінності, які ви вважаєте найважливішими; у другу – менш важливі; і зрештою, у третю – ті, що не можна класифікувати».

3. Обговорення відбувається в групах з іншими парами. Учні збираються у групи по три особи та порівнюють свої системи (списки першої категорії), ставлячи такі запитання:

4. Чому я обрав(-ла) цю цінність як найважливішу?

• Як дана цінність проявляється в моїй поведінці?

• Які є перешкоди для її реалізації?

• Які індивідуальні ставлення є протилежними справжнім колективним зобов’язанням?

Підсумок за результатами проведення вправи:

Жодна ієрархія не є пріоритетнішою за іншу. Повага до особи є таким принципом і правилом, що робить можливим прийняття або відхилення певних дій відповідно до цінностей. У фольклорі закарбовано цінності народу, взаємодіють культури, перетинаються традиції різних народів, етнічних груп. Так, ми бачимо спільні риси й водночас розбіжності, зумовлені національною своєрідністю. Проте якою б не була ієрархія цінностей в різних культурах – це насамперед гуманістичні цінності: система ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність, створення умов для її повноцінного життя і фізичного та духовного розвитку.

Використані джерела:

Навчання демократії: збірник практичних занять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини / Р. Голлоб, П. Крапф. – Пер. з англ. та адаптація Н. Г. Протасової. – К. : Основа, 2016. – Т. 6, с. 20.

Навчання демократії: збірник практичних занять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини / Р. Голлоб, П. Крапф. – Пер. з англ. та адаптація Н. Г. Протасової. – К. : Основа, 2016. – Т. 6, с. 18 («Пояснення цінностей»).

Ключові слова: зарубіжна, література, цінності, різноманіття, повага

Учні міркують над цінностями: соціальний успіх, кохання, слухняність, безпека, мир, порядок, людська гідність, гарне ставлення до себе, рівність, повага інших, чесність, родина, солідарність, відповідальність, справедливість, толерантність, свобода, конкуренція, здоров’я, патріотизм.

logo 2 en

© 2023 Центр освітніх ініціатив