Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

«Висловлювання

П.І.Б. автора: Мелещенко Тетяна
E-mail автора: tetmel@ukr.net
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: НПУ імені М. П. Драгоманова
Предмет: географія
Тема уроку/години спілкування: Кількісь розміщення і густота населення України, його вікова і статева структура
Клас: 9
Мета вправи/заняття: Пояснити необхідність соціальної справедливості та ґендерної рівності, формувати толерантне ставлення до людей незалежно від статі, віку чи соціальної належності.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, фронтальна робота
Ключова складова громадянської компетентності: Повага до людської гідності та прав людини
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Визнання цінності культурного різноманіття, Повага, Аналітичне та критичне мислення
Очікувані результати:

• розуміє поняття соціальної справедливості; • усвідомлює необхідність ґендерної рівності, гармонії і солідарності у суспільстві.

Тривалість вправи: 15 хв.
Інструкція для проведення вправ:

1. У кутках класу розміщено твердження: в одному «ТАК», у другому «НІ». Учням читається твердження, вони погоджуються чи не погоджуються з твердженням і займають позицію «ТАК», «НІ» або «НЕ ЗНАЮ».

2. Далі учні коментують свій вибір і наводять аргументи на його підтримку, також учні можуть змінити свою позицію.

 

Твердження:

 

• Скорочення кількості населення України може призвести до зникнення української нації.

• Ситуацію зі скороченням населення України можуть поліпшити економічні та соціальні заходи.

• Населення України, що виїхало до інших країн, має обов’язково повертатися.

• В Україні середня тривалість життя жінок порівняно з чоловіками є вищою, тому треба змінити пенсійний вік: жінкам підвищити, а чоловікам зменшити.

• В Україні є велика кількість людей похилого віку, тому було б добре обмежити їх у фінансових ресурсах до мінімуму.

• Усі люди незалежно від віку, статі, етнічної чи національної належності є рівними.

Підсумок за результатами проведення вправи:

Підведення до розуміння того, що всі люди незалежно від віку, статі, етнічної, національної чи соціальної належності є рівними і мають однакові права. Повага і толерантне ставлення до людини є основою мирного співжиття.

Використані джерела:

Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді «Компас», с. 63.

Ключові слова: соціальна справедливість, гендерна рівність, солідарність, толерантість, повага

Робота з твердженнями, обрання позиції і її аргументування.

logo 2 en

© 2023 Центр освітніх ініціатив