Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

Я - за енергозбереження, мій заклад освіти - енергоефективний!..

П.І.Б. автора: Братошевська Світлана Вікторівна
E-mail автора: svitla1970@gmail.com
Застосування вправи: На уроці, Поза уроком
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 Миколаївської міської ради Миколаївської області
Предмет: фізика
Тема уроку/години спілкування: Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.
Клас: 8
Мета вправи/заняття: Формування уявлень про відповідальність, що забезпечує сприятливе середовище життя
Форма/метод роботи: групова робота, робота у парах, дослідницькі методи навчання
Ключова складова громадянської компетентності: Відповідальність
Додаткова/і складова/і компетентності: Громадянська свідомість, Відповідальність, Уміння співпрацювати
Очікувані результати:

Учень/учениця розуміє, що відповідальність є складовою демократичної участі;

                         усвідомлює власну відповідальність у напряму розв*язання проблеми майбутнього "енергетичного голоду";

                         формує готовність нести відповідальність 

Навчальні результати з програми навчання:

Знає види теплових машин.

Визначає переваги і недоліки впливу теплових машин та інших засобів теплотехніки на довкілля.

Усвідомлює необхідність використання енергозбережувальних технологій.

Тривалість вправи: 30 хв
Інструкція для проведення вправ:

На попередньому уроці ми з вами утворили групи, кожна з яких отримала домашнє завдання підготувати повідомлення з таких тем:

  1. Облік електроенергії в нашому закладі. Хто несе відповідальність?
  2. Раціональне освітлення в наших класних кімнатах. Хто несе відповідальність?
  3. Економна експлуатація побутових приладів. Хто несе відповідальність?
  4. Тепло у нашому закладі освіти. Хто несе відповідальність?
  5. Вода та заходи її економії. Хто несе відповідальність?

До повідомлень, які ви підготували вдома, ви ще отримаєте додаткову інформацію. Ваше завдання - опрацювати цей матеріал, обговорити його і дати рекомендації, щодо економного використання енергії в нашій школі.

На виконання цієї роботи відводиться вісім хвилин.

(Під час роботи учнів у групах учитель стежить за їхньою роботою і за потребою надає допомогу).

Учитель. ( через 8 - 10 хвилин). Час обговорення вийшов. Прошу згрупуватися за номерами. Тепер ви маєте розповісти один одному про види використання електроенергії в закладі освіти, які вивчали в попередній групі. Під час роботи ви відпрацьовуєте рекомендації щодо економного використання електроенергії, які відтворите на "дереві рішень" проблеми.

(Кожна група отримує макет" дерева рішень" проблеми на який вписує свої рекомендації).

На виконання цього завдання відводиться двадцять хвилин.

(Через двадцять хвилин групи вивішують на дошці макети "дерева рішень" проблеми і представники від кожної групи по черзі пропонують свої рекомендації по кожному питанню, які учитель записує на загальному "дереві рішень" проблеми).

 

Підсумок за результатами проведення вправи:

Підводимо до розуміння того, що кожен із нас несе відповідальність за природний життєвий простір і що відповідальність є демократичною участю.

Життєдіяльність сучасної людини на кожному кроці потребує споживання енергії.  Зазвичай людству енергії не вистачає, тому протягом свого існування воно накопичує знання щодо її економії. А це є особливо актуальним у наші дні. 

Отже, навчання про енергозбереження означає: жити енергозбережно. Таким чином заклад освіти стає місцем, де практикується активне громадянство. Активному громадянству навчають через дію, а не через пропагування та інформування.

Робота в групах дозволяє учням набувати навички співробітництва і комунікативності. Такі заняття допомагають учням шукати компроміс і долати розбіжності, що виникають між ними, та брати активну участь у пошуку спільних, реальних рішень. Така робота сприяє розвитку творчості, глибокому осмисленню і одночасно, зміцнює соціальні зв'язки між учасниками. Поділ на групи доцільно зробити на попередньому уроці, а кожній групі дати домашнє завдання.

 Метод базово-перехресних груп. Учитель проводить поділ на базові групи, в яких учні опрацьовують матеріал певного типу (кожна група - іншій). Після цього вчитель формує нові перехресні групи таким чином, щоб до їхнього складу входили представники з кожної попередньої базової групи. У цих групах учні навчають один одного передаючи їм знання, здобуті в базових групах. Поділ на групи проводимо таким чином. Учні які працювали над однією проблемою отримують картки одного кольору, але з різними цифрами. Базові групи формуються за кольором, перехресні - за цифрами.

Метод "дерево рішень". Кожна перехресна група отримує для заповнення плакат із зображеним "деревом рішень" проблеми (див.додаток), яка розглядається і маркери. Під час роботи учасники групи занотовують рекомендації щодо економічного використання електричної енергії після завершення роботи представники кожної групи повідомляють результати роботи своїх груп. Вчитель на загальному плакаті, де зображено "дерево рішень" проблеми, фіксує рекомендації кожної групи,, які не повторювалися. На основі загального "дерева рішень" проблеми створюється пам'ятка: "Економне використання енергії  у закладіі".

logo 2 en

© 2023 Центр освітніх ініціатив