Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Фільтр

зарубіжна література | 7 клас

Учні міркують про зміни у супільстві та роблять ескізи міст майбутнього, які відображають їхні ідеали і прагнення. Учитель та учні розглядають особливості жанру «наукова фантастика», що ставив і розв’язував соціальноестетичні проблеми...

громадянська освіта | 9 клас

У Концепції Нової української школи зазначено, що "усе життя Нової української школи буде організовано за моделлю поваги до прав людини, демократії, підтримки добрих ідей". Задля того щоб школа стала територією прав людини та демократії,...

зарубіжна література | 6 клас

Учні готують і презентують короткі замітки для репортажу «Шкільних новин» на теми: «Форми сучасного рабства», «Законодавство та відповідальність за торгівлю людьми», «Шляхи потрапляння до тенет торгівлі людьми», «Способи захисту від торгівлі...

зарубіжна література | 5 клас

Діти міркують про свої сильні сторони та обговорюють, як сильні сторони малої групи можна використати у класі та ситуаціях, що відбуваються поза шкільним життям: в родині, з сусідами, на гуртку, в місцевій громаді.

українська література | 5 клас

Вправа сприяє усвідомленню, що кожна людина є особлива й неповторна, яка має власну індивідуальність, переконання та світогляд. Учасники/учасниці, базуючись на фактах, досвіді, цінностях, фантазії, традиціях: створюють паспорт, що висвітлює...

українська література | 5 клас

Вправа, орієтована на розвиток розуміння прояву емпатії як бажаної поведінки людини. Учасники/учасниці розвиватимуть комплексну навичку, що дозволяє зрозуміти, співставити і відповісти на думки, вірування, цінностіта почуття інших людей....

українська мова | 8 клас

Вправа сприяє розумінню права і свободи людини, формує повагу до інших людей та їхніх поглядів

українська мова | 7 клас

Вправа пояснює зв'язок прав людини з демократією зокрема право на участь у державних і вільних виборах, право на участь у культурному житті суспільства, на свободу мирних зборів і асоціацій, на свободу думки та вираження.

географія | 6 клас

Вправа дасть змогу: розвивати розуміння суспільного життя, права і обов'язків; відпрацювати навички, щоб відкрито обговорювати, працювати в команді і мати бачення; сприяти цікавості та переконанню, що майбутнє знаходиться в руках кожної...

громадянська освіта | 9 клас

Активізація та оновлення підходів у діяльності учнівського самоврядування потребує впровадження нових стратегій навчання учнів громадянської партисипації, які робитимуть учнів спроможними до участі у життєдіяльності школи як рівноправиних...

logo 2 en

© 2024 Центр освітніх ініціатив